راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دولت یونان

می خواهد این کشور

در اتحادیه اروپا بماند

 

 

در روزهای گذشته مذاکرات میان دولت یونان از حزب سیریزا و اتحادیه اروپا سرانجام به نتیجه رسید و دولت یونان در این اتحادیه باقی ماند. رهبران راستگرای اروپایی امیدوار بودند که خواهند توانست با کودتای مالی و قطع شریان های حیات اقتصادی یونان، مردم این کشور را علیه دولت چپگرای این کشور بسیج کنند و از این طریق آن را سرنگون کنند. با پیروزی قاطع "نه" در همه پرسی این کشور و آشکار شدن گسترش پایگاه انتخاباتی سیریزا این امید به باد رفت و به همین دلیل ارتجاعی ترین بخش رهبری اروپایی خواهان مجازات همه مردم یونان و بیرون کردن آن از اروپا گردید.

در این شرایط برخی ها، چه در میان نیروهای چپ و بویژه در محافل حاکمه غرب، مایلند موافقت دولت چپگرای یونان با شرایط اتحادیه اروپا را همچون "تسلیم" این کشور و عقب نشینی آن وانمود کنند. با اینحال واقعیت آن است که الویت دولت جدید یونان و راهبرد جبهه چپ اروپایی که سیریزا عضو آن است از روز نخست باقی ماندن یونان به هر بها در داخل اتحادیه اروپا بود. راه توده در نخستین واکنش نسبت به انتخابات یونان نوشت : " پیروزی سیریزا بدرستی همچون یک زلزله سیاسی در اروپای لیبرال تعبیر شده است. زلزله ای که برخی مایلند آن را آغاز فروپاشی اتحادیه اروپا بدانند یا تا آن مرز به پیش برند. با اینحال خواسته سیریزا و راهبرد و استراتژی جبهه چپ اروپایی چنین نیست. برعکس جبهه چپ اروپا خواهان حفظ اتحادیه اروپا و تغییر سمتگیری آن است. از نظر جبهه چپ اروپایی مسئله آن نیست که با پیروزی سیریزا یونان را منزوی و از اتحادیه اروپا یا منطقه یورو بیرون کرد، برعکس مسئله حفظ یونان در این اتحادیه و مبارزه برای تغییر سمت آن و بهره گیری از پیروزی سیریزا برای پیروزی احزاب چپ در سراسر این اتحادیه است ... ". (491- 9 بهمن 93)

اکنون نیز اتفاقا ارتجاعی ترین بخش نیروهای حاکم بر اروپا خواهان اخراج یونان از این اتحادیه است. چرا که آنان نیز بخوبی می دانند آنچه امروز برای دولت یونان و چپ اروپا اهمیت دارد، نه امتیازهایی است که دولت یونان برای ماندن در این اتحادیه داده است، بلکه حفظ کشوری در اتحادیه است که از این پس به صورت عامل مداوم بحران درون اروپا عمل خواهد کرد. تا همینجا نیز مقاومت دولت یونان و کشاندن بحث به سطح مردم و مطبوعات در بالاترین سطح بشدت به چهره اروپای لیبرال در میان مردم یونان و دیگر کشورها لطمه زده است. ماهیت همه آنچه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تا به امروز در پشت صحنه و بنام بهبود وضع اقتصاد کشور و رفاه مردم انجام می داد برای بخش وسیعی از مردم آشکار شد. اکنون همه می دانند که صندوق بین‌المللی پول و رهبران اروپایی رسما خواهان از بین رفتن حقوق بازنشستگان، اخراج کارگران، از بین رفتن قانون و حقوق کار، پایین آوردن دستمزدها، خصوصی سازی و فروش همه واحدهای دولتی به کلان سرمایه‌داران، مدافع فقر و بدبختی یک ملت به بهای حفظ منافع بانک های خصوصی هستند. و اینها مسائلی است که از این پس و تا زمانی که یونان در این اتحادیه حضور دارد مدام و هرازچند گاه یکبار به جلوی صحنه خواهد آمد و این غیر از حضور مداوم مزاحم یونان در سطح رهبران اروپایی است.

بدینسان حضور یونان چپگرا در اتحادیه اروپا به معنای تداوم بحران در سمتگیری این اتحادیه است. سیاست رهبری اروپا از این پس برهم زدن و تخریب هرچه بیشتر وضع زندگی مردم یونان است که شهامت به چالش کشیدن رهبران دست راستی و سرمایه‌داران حاکم بر اتحادیه اروپا را یافته اند. هدف آنها ضمنا ایجاد نارضایتی و سرنگون کردن دولت یونان و در غیراینصورت اخراج این کشور از اتحادیه اروپا است. اکنون همه چیز بستگی به این دارد که دولت این کشور بتواند مردم یونان را به اهمیت این توافق و ضرورت حفظ این کشور در چارچوب اتحادیه اروپا قانع کند.

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 512 - 25 تیرماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت