راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سخنرانی رهبر فراکسیون چپ

 در پارلمان آلمان

آینده اروپا

امروز در یونان

 منعکس است!

یونگه ولت- گزینش و ترجمه رضا نافعی

 

 

در مجلس آلمان 41 نماینده عضو فراکسیون حزب چپ به لایحه دولت برای تمدید باصطلاح کمک به یونان رای موافق دادند، سه نفر از اعضای این فراکسیون مخالف بودند و ده نفر رای ممتنع دادند. آنچه می خوانید سخنان "گرگور گیزی"، رهبر فراکسیون حزب چپ در مجلس آلمان است.

انتخابات 25 ژانویه در یونان واقعا با اهمیت بود. برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم، یک حزب چپ، فراسوی حزب سوسیال دموکرات، دولتی در یونان برپا کرد که رهبری آن را دردست دارد. اینک این دولت چپ سیاست شکست خورده ریاضتی را طرد می کند. سیاست دولت جدید، یونان را عوض می کند. اروپا را عوض می کند و ما را هم عوض می کند.

این پیروزی انتخاباتی که باید آن را  یک پیروزی تاریخی نامید، بیان صریح مخالفت زنان و مردان یونان با قریب هفت سال سیاست اقتصاد ریاضتی بود که اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، یعنی "تروئیکا"، به یونان تحمیل کرد و دولت آلمان نیز از آن استفاده ابزاری کرد.

 هم شما آقای شویبله ( وزیر دارائی) و هم شما خانم صدراعظم مرکل، بنوعی، ناخواسته، به این پیروزی سیریزا کمک کردید. نتیجه سیاست شما در یونان چه بود؟ شما فقط باید در خاطر خود ثبت کنید: کاهش 30 در صدی در آمدها، رکود اقتصادی 25 درصدی، بیکاری عمومی 28 درصدی، بیکاری 60 درصدی جوانان زیر 25 سال، درهم شکستن نظام بهداشتی – قریب نیمی از مردم یونان که فاقد بیمه هستند- افزایش بدهی های دولتی از 120 در صد از تولید ناخالص ملی به 175 درصد – در حالی که قرار بود این بدهی کاهش یابد. این سیاستی که شما در آنجا به اجرا گذاشتید، سیاست "خود کشی ژاپنی" بود. من به شما می گویم: این سیاست شکست خورده است.  چنین سیاستی هیچگاه به بازپرداخت بدهی ها نخواهد انجامید.

می دانید چه چیز مرا خشمگین می کند؟ چیزی که در رسانه ها و همچنین در اینجا، در این مجلس، بر زبان نمی آید این است که شما باز پرداخت بدهی های کشورهای جنوبی (اروپا) را تضمین کرده و آن را امضاء کرده اید. آلمان، یعنی زنان و مردان مالیات دهنده آلمانی، باز پرداخت 27 درصد از تمام بدهی را تضمین کرده اند. در مورد یونان یعنی ضمانت پرداخت 60 میلیارد یورو را. اگر یونان واقعا ورشکست شود، این ما هستیم که باید 60 میلیارد یورو را بپردازیم. با کدام پول می خواهید آن را بپردازید؟ من کل سیاست شما، یعنی تضعیف اقتصادی شما را درک نمی کنم. این سیاست منطقی نیست. ما باید اقتصاد یونان را تقویت کنیم، آنوقت یونان قادر به پرداخت بدهی خود نیز خواهد شد و زنان و مردان مالیات دهنده آلمانی دیگر باری بر دوش نخواهند داشت.

ولی باید قبول کرد که دولت سیریزا کل اتحادیه اروپا را به هم ریخت. خوب توجه کنید که از یک دولت کوچک چپ چه کارها ساخته است (سر وصدای تایید و اعتراض نمایندگان موافق و مخالف)- من از حالا خوشحالم که در آینده  لبخند رضایت را بر لبان شما ببینم – گرچه در مورد ما کمی طول خواهد کشید.

از همه مهمتر این است که روح زمان تغییر کرده است. این است آنچه که اهمیت قاطع دارد. روح زمان واقعا عوض شده است. دولت سیریزا نخستین دولت اروپاست که نئولیبرالیسم را با صراحت  زیر سئوال می برد  و می خواهد آن را بشکند. سیریزا نشان می دهد که برای این سیاست نئولیبرال ، سیاست تسلط رادیکال بازا، که  گویا بی بدیل است، بدیلی دارد.

نظریه ای هست که " بیلدسایتونگ" (روزنامه راست گرای جنجالی المانی .م) مبلغ آنست و آن این است که مالیات دهندگان آلمانی خرج یونان را می دهند. این بزرگترین حرف مفتی است که من در زندگی خوانده یا شنیده ام. از 240 میلیون یورو برای یونان 90 درصدش به بانک ها و طلبکارها پرداخت شده است. از جمله به بانک آلمان "دویچه بانک". بانک های فرانسه هم جزو همین بانک ها هستند. 90 در صد از این پول به زنان و مردان یونانی نرسیده، آنها تقریبا رنگ این پول را هم ندیده اند. با این سیاست اقتصادی یونان کی می توانست این وام ها را پس بدهد؟ بنظر می رسد که اصلا کسی به این فکر نمی کند.

در پایان می گویم که اکثریت اعضای فراکسیون ما به تداوم چهارماهه برنامه کمک به یونان رای می دهد. اما این به معنی موافقت با سیاست شکست خورده ریاضت اقتصادی نیست. این نشان موافقت با سیاست دولت آلمان هم نیست. اما این به معنی آنست که یونان به فرصتی برای تنفس نیاز دارد، باید شانس آغاز راه تازه را داشته باشد. این فقط به سود یونان  نیست، بلکه شانسی برای یک اروپای متعهد به خدمات اجتماعی، یک اروپای دموکرات و یک اروپای آرام  نیز هست.    

 

http://www.jungewelt.de/2015/02-28/041.php

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  496  -  14 اسفند 1393

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت