راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فاجعه سازان

دوره 8 ساله

زمینه ساز فاجعه

بزرگتر شده اند

 

شرایط بغرنجی بر کشور حاکم است. بر این بغرنجی بی وقفه افزوده می شود. قدرت های بزرگ جهانی و در راس آنها امریکا فشار را نه بر گلوی حاکمیت، بلکه برگلوی مردم ایران از دو ناحیه نمی خواهند رها کنند.

1- نتایج تحریم ها و فشارهای اقتصادی بصورت یک بحران وسیع اقتصادی خود را نشان میدهد. آمار غیر رسمی میگوید که آنها بین یکصد تا یکصد و پنجاه میلیارد دلار پولهای ایران را در تصاحب دارند و به این آسانی نمی خواهند آن را پس بدهند و یا بقول خودشان "آزاد" کنند. مذاکرات اتمی در چنین چنبره ای گرفتار آمده است و بنظر می رسد که بقیه دلائلی که مطرح می شوند بهانه اند. "پول است، نه جان است که آسان بتوان داد".

2- آنها که 8 سال با شعارهای اتمی و با خیال خام جلب حمایت مردم عرب منطقه، ایران را به کام شورای امنیت سازمان ملل و امریکا و اتحادیه اروپا انداختند، با قدرت مالی که از غارت واختلاس و دزدی حکومتی به جیب زده اند مشغول توطئه علیه دولت اند. شبکه های خبرسازی و جنگ روانی وابسته به آنها، در حالیکه خود خوب میدانند دولت در تنگنای کامل بی پولی و محاصره اقتصادی و تحریمی است، از هر پدیده و تصمیمی که دولت برای جبران کمبود بودجه می گیرد تا تسلیم زیاده خواهی های 1+5 نشود استفاده می کنند و می کوشند مردم را نسبت به دولت بد بین کنند. در این میان رهبر جمهوری اسلامی که نقش بسیار مهمی در فاجعه 8 سال دوران احمدی نژاد داشته و ایران هراسی از یکسو و پرورش داعش روی بذری که شعارهای احمدی نژاد پاشید محصول آنست، یا قادر به کنترل جناج راست که خود را در جبهه آنها می داند نیست و یا او نیز دستش با آنها هنوز در یک کاسه است. دو نمونه قطع یارانه ها و افزایش قیمت بنزین که هر دو اجتناب ناپذیر بود، از آن جمله است. همچنان که تلاش برای کارشکنی در مذاکرات اتمی روی دیگر آنست.

3- اکنون این بغرنجی اوضاع داخلی کشور و موقعیت زیر فشار دولت روحانی، بغرنجی دیگری می رود تا آن را کامل کند. رسیدن جنگ با داعش در مرزهای شرقی و غربی ایران. یعنی دو نقطه ای که هم در آنسوی آن داعش و در حقیقت اسرائیل و امریکا و دولت های بزرگ غربی حضور دارند و هم در داخل شهرها و استان های این دو منطقه از ایران سیاست های 35 ساله جمهوری اسلامی زمینه کافی را برای فاجعه فراهم ساخته. فاجعه ای که دولت روحانی با پیش بینی آن، ارشد ترین دستیار خود "علی یونسی" را مسئول اقوام و اقلیت های مذهبی ایران کرده و فاجعه سازان 8 ساله در کار او نیز کارشکنی می کنند و زمین را برای داعش فرش می کنند.

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده 506 - 7  خرداد 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت