راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یونان و پرتغال

آینه آینده

بقیه اروپا هستند!

تدوین - آذرنگ

 

 

روان شدن سیل جنگ زدگان به طرف اروپا و انواع مانورهای تبلیغاتی که حکومت های اروپائی می کنند تا بلکه بتوانند نقش جنایتکارانه خود را در سوریه و عراق و لیبی و افغانستان پنهان کنند به یک شعبده بازی رسوا بیشتر شبیه است. این دولت ها سعی می کنند ترحم مردم کشورهای اروپائی را جلب کنند تا افکار عمومی آنها اسکان پناه آورندگان را بپذیرد و نپرسد که آنها قربانی کدام سیاست ها هستند؟ علیرغم این  تلاش ها، در کشورهای اروپائی نارضائی مردم از پذیرش پناه آورندگان جنبه های تظاهرات خیابانی به خود گرفته است. اکنون دولت آلمان می گوید که پناه آورندگان بعد از 21 اکتبر را به کشورهائی که از مرز آنها وارد آلمان شده اند باز می گرداند. یعنی ترکیه و یونان!

جنبه دیگر تبلیغاتی که این دولت ها روی آن مانور می کنند این بهانه است که اروپا در آینده به نیروی کار نیازمند است و از میان همین پناه آورندگان می توان این نیرو را فراهم ساخت، بویژه از میان نخبگان و تحصیل کردگان آنها.

حال ببینیم این جنبه آخر چقدر واقعیت دارد:

بنا به آمار کنفدراسیون اتحادیه کارگران اروپا 26 میلیون یعنی 11.9 در صد از کارگران و کارکنان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیکاری بسر می برند و سالی یک میلیون نیز به این بیکاران اضافه می شود. هر روز 3000 نفر در کشورهای منطقه یورو بیکار می شوند.

برای این درد بی درمان در نظام های سرمایه داری، برنامه ریاضت اقتصادی را اتحادیه اروپا در کشورهای عضو این اتحادیه به اجرا گذاشت، اما اکنون این برنامه نیز با اعتراضات وسیع مردم این کشورها روبرو شده و حداقل – پس از یونان- مردم پرتغال توانستند دولت حامی این برنامه را به زیر کشیده و سکان را بدست نیروهای چپ و مارکسیست بدهند.

پیش بینی می شود که در آینده نزدیک در بلژیک نیز مردم علیه برنامه ریاضت های اقتصادی به خیابان ها بیایند و این یعنی شورش در کانون اتحادیه اروپا! کارخانجاتی مانند "شرکت فورد"، "کا تر پیلار" و "میتال" و غیره در بحران قرار دارند. شرکت هایی که از مزایای مالیاتی و بودجه عمومی برخوردارند اما برای سودجوئی بیشتر کارگران را اخراج کردند.

"کریستف بنت" عضو اتحادیه کارگری" س .ژ .ت" فرانسه می گوید:  ترویج رقابت در بازار کار  ما را به همان فاجعه ای می برد که یونان را برد. به پایمال شدن حقوق قانونی کارگران و کاهش دستمزد و بدتر شدن شرایط در محیط کار و کاهش خدمات اجتماعی و اخراج کارگران و گسترش بیکاری سوق میدهد. این بحران سرانجام همه اروپا را در بر خواهد گرفت. اکنون بیش از 6 میلیون جوان کمتر از 25 سال در اروپا بیکار است. در اسپانیا و ایتالیا بیکاری از مرز 30 در صد گذشته است.

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  528   21 آبان ماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت