راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دولت یونان

همراه با

کارگران اعتصابی

اومانیته- جعفر پویا

  

فدراسیون اتحادیه کارگران یونان یک اعتصاب عمومی را سازماندهی کرد و نیروهای چپ یونان به آن پیوستند. برای اولین بار یونانی ها بعد از ماه سپتامبر در سراسر کشور بمناسبت اعتصاب عمومی که در روز پنجشنبه توسط اتحادیه های کارگری و فدراسیون بخش خصوصی سازماندهی شد  پیوستند. دبیر کل حزب سیریزا "پانوس ریکاس" که درصف تظاهر کنندگان حضور داشت اعلام کرد: سیریزا خواستار بسیج عمومی و مردمی برای حمایت از دولت در مذاکرات خود علیه سیاست های نئو لیبرالی اعمال شده توسط  نهادهای اروپائی برای پافشاری در کاهش بیشتر حقوق کارگران واقدامات تحمیلی ریاضتی شدیدتر است. دولت موظف است در قرار دادهای عمومی و حقوق بازنشستگی و تامین نیاز های اجتماعی و حفاظت از مسکن خانواده ها که در گرو بانکها قرار گرفته در مقابل طلبکاران ایستادگی کند. اما گویا هیچ چیزی برای طلبکاران تغییر نکرده است. آن‌ها همان سیاست ریاضت اقتصادی گذشته را که ما را به بن‌بست وحشتناک اقتصادی کشاند دنبال می کنند.

رهبران کارگران بازو در بازو در صف تظاهر کنندگان دیده می‌شدند. اعتصاب کنندگان خواستار لغو سیاست‌های ریاضتی و ایجاد اشتغال بودند. همه مردم در برابر اقداماتی که توسط طلبکاران اعلام شده اعتراض میکنند. از جمله ادغام صندوق بازنشستگی و بیمه، کاهش بیشتر دستمزدها در بخش خدمات عمومی (تقریباً 50 در صد از سال 2010 تاکنون). افزایش مالیات ها برای کسبه خرد و متوسط یکی از اقدامات تحمیلی که کمر اقتصادی یونان را شکسته است. این درحالی است که "جرون دیشسال بلوم" رئیس گروه اروپا جیرجیرک ترویکا (صندوق بین‌المللی پول و کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) اعلام کرد که باید بزودی لیستی از اقدام‌های مورد نیاز ریاضت را برای پرداخت  2 میلیارد یورووام برای یونان آماده کنیم. مبلغ وعده داده شده توسط ترویکا در ماه جولای بین طرفین به امضاء رسید. این کمک به بانکهای یونان پرداخت خواهد شد و دولت سیریزا مخالفت خود را بارها به نهاد های اروپائی اعلام کرد.

  http://www.humanite.fr/grece-premiere-greve-generale-depuis-les-elections-589609

David Azar

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  52  29 آبان ماه  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت