راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مواضع چپ آلمان

در برابرهجوم

پناهجویان به این کشور

یونگه ولت- ترجمه و تدوین رضا نافعی

 

بی ثبات کردن کشورها توسط کشورهای غربی میلیونها انسان را از میهنشان آواره می کند.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با توجه به تعداد فزاینده پناهندگان به آلمان هفته گذشته گفت باید با علل مهاجرت مبارزه کرد. سارا واگنکنشت و دیتمار بارچ، رهبران دوگانه ای که برای فراکسیون حزب " چپ ها" در نظر گرفته شده اند در یک برنامه ده ماده ای  علت و عامل مصیبت را نشان می دهند. آنها در اطلاعیه خود که بخشی از آن در آخرهفته منتشر شد گفته اند: "کشورهای غربی تحت رهبری آمریکا با پشتیبانی از سازمانهای تروریستی و استفاده ابزاری از آنها مناطقی را سراسر بی ثبات کرده اند. باند های آدمکش، مانند داعش بطور غیر مستقیم مورد حمایت قرار گرفته اند و کشوهای همپیمان با آلمان نیز بدون مانع و مشکل پول و اسلحه در اختیار آنها می گذارند. میلیونها انسان را به مصیبت جنگهای وحشیانه و جنگهای داخلی گرفتار کرده اند". در اطلاعیه گفته شده انتظار می رود که از سوریه و نیز دیگرمناطق جنگ زده و بحرانی پناهجویان بیشتری در راه باشند. واگن کنشت و بارچ در اطلاعیه خود تصریح می کنند برای بهبود موقعیت مردم در کشورهای خود و برطرف ساختن دلائل فرار آنها "ضروری است که سیاست جاری تغییر کند". برای مبارزه با علل مهاجرت باید آلمان بر سهم خود در برنامه مبارزه جهانی با گرسنگی بیافزاید و کمک های عمرانی به کشورهای رشد یابنده فورا به 7 صدم درصد از در آمد ناخالص ملی فزونی یابد. افزون بر این امر پذیرش پناهجویان در آلمان به دولت مرکزی محول گردد.

آنچه روز یکشنبه برسرخط اخبار جرائد قرار گرفت این سخن واگن کنشت بود: "مسئول فرار میلیون ها انسان از  زادگاه خود کسانی هستند که خاور میانه و نزدیک  را  با جنگ ها، ترورهای پهبادی (هواپیماهای بی  سرنشین) و ارسال اسلحه، با ایجاد بی ثباتی آگاهانه و با تعمد تبدیل به منبع آتش سوزی می کنند. اگر دولت آلمان ذره ای جرئت بخرج می داد، آمریکا را بعنوان عامل اصلی پیدایش غم نامه پناهجویان  دست کم ملزم به پرداخت بخشی از هزینه ها می کرد".   

 

 

http://www.jungewelt.de/2015/09-07/058.php

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده  520   19 شهریور  1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت