راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دو نامه کروبی و تاج زاده

حرکات کودتائی

با شکست قطعی

 روبرو خواهد شد

 

 

هفته گذشته نامه مهمی از مهدی کروبی خطاب به آقای حسن روحانی، رئیس جمهور، منتشر شد. مخاطب این نامه هر چند در ظاهر حسن روحانی بود، ولی مخاطب اصلی آن در واقع خود آقای خامنه ای رهبر کشور بود.

مهدی کروبی با اشاراتی روشن و صریح دستگاه رهبری را بی بصیرت واقعی، آمر تقلب در انتخابات، مسئول فاجعه دوران احمدی نژاد، عامل فساد و غارت بیسابقه در کشور و مسئول تحمیل تحریم ها و فاجعه سیاسی و اقتصادی ناشی از آن نامید.

نامه مهدی کروبی همزمان بود با نامه دیگری از مصطفی تاجزاده به رهبر که وی نیز ضمن انتقاد صریح از سخنان نوروزی آقای خامنه ای نکاتی را به وی متذکر گردید. از برخورد منفی وی با برجام انتقاد کرد و بر نقش رئیس جمهور برگزیده وی - احمدی نژاد- در ایجاد تحریم ها و تحمیل هشتصد میلیارد دلار هزینه به کشور تاکید کرد.

محتوای این دو نامه نشاندهنده بوجود آمدن وضعیتی تازه در کشور، در نتیجه انتخابات هفتم اسفند است. وضعیتی که یکسوی آن را تقویت و تحکیم نیروهای طرفدار تحولات تشکیل می دهد و سوی دیگر آن را ضعف و نابسامانی مخالفان اصلاحات و تحولات. این دو جنبه الزاما همیشه با هم یکی نبوده اند. یعنی همیشه چنان نبوده که پیشرفت طرفداران تحولات با ضعف و از هم گسیختگی مخالفان آن توام شود. ولی این بار تحت تاثیر بیماری آقای خامنه ای، ضرورت تعیین تکلیف رهبر، چشم انداز پایان یکه تازی دست اندرکاران بیت رهبری، و بالاخره تحت تاثیر نتیجه انتخابات خبرگان، این دو پدیده با هم تلفیق شده است؛ بنحوی که برآیند نیروها و توازن قوا به شکل چشمگیری به زیان وابستگان به بیت رهبری برهم خورده است.

این وضع خطرهای خاص خود را نیز دارد، یعنی این خطر که مخالفان تحولات و وابستگان به بیت رهبری، وحشت زده از سیر اوضاع و نگران از فروریختن جایگاهشان و رانت های حکومتی به اقدامات پیشگیرانه و خشن دست زده و بکوشند اوضاع را به نفع خود تغییر دهند. وضعی که می تواند به طور معکوس اوضاع را قاطعانه به زیان آنان نیز تغییر دهد و بنظر هم چنین می رسد. یعنی توازن قوای تازه ایجاد شده ناشی از انتخابات هفتم اسفند که خود برآمده از تحولات چند ساله و حتی چند دهه گذشته است را به همین سادگی و با دست زدن به چند اقدام خشن و کودتاگونه نمی توان بر هم زد. حتی اگر چنین اقدامی در کوتاه مدت اندک بختی برای موفقیت داشته باشد -که ندارد- در دراز مدت به معنای تداوم فلاکت اقتصادی است که زیر پای هر دولت غیر مردمی را خالی خواهد کرد! 

می توان انتظار داشت و چاره ای جز آن نیست که فشار به رهبر و بیت رهبری برای عقب نشینی از مقابل مردم همچنان ادامه یابد و بیت رهبری در این کارزار تازه ای که به راه انداخته همچنان با مداحان و اوباش و بخشی از نظامیان تنها بماند.

 

به تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 547 راه توده - 26 فروردین ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت