راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دهها هزار

پناهجوی خردسال

درچنگال مافیاها

سایت ریا نووستی - ترجمه آزاده اسفندیاری

 

 

 

با جنگ در سوریه و برخی دیگر کشورهای خاورمیانه، توسط ارتش تروریستی داعش و حامیان غربی آن، سیل فرار از جنگ و خون ریزی برای یافتن سرپناهی مطمئن به طرف اروپا آغاز شد.

بنا بر ارزیابی اتحادیه اروپا تا به حال نزدیک به دو میلیون آواره جنگی و پناه جو خود را به منطقه کشورهای اروپایی رسانده اند.

بدون تردید چنین جمعیت انسانی بزرگی نمی توانست بدون یک سازماندهی از راه خشکی و دریایی با طی کردن هزاران کیلومتر راه، خود را به کشورهای اروپا برساند.

در این میان نقش آفرینان قدرتمند فرامنطقه ای با واسطه گری دولت ترکیه برای کشاندن این حجم پناهجو به اروپا نقش اساسی بر عهده داشته اند.

فجایع انسانی به وجود آمده در پی جنگ های منطقه ای از یک سو و مصائب پناهجویی از طرف دیگر وضعیت رنج بار و بغرنجی را رقم زده است.

تعداد جان باختگان این مسیر دشوار، دقیقا در آمارها نیآمده است. فقط  گاهی نمونه هایی انعکاس یافته است، از جمله انتشار عکس جسد یک کودک سوری که توسط امواج دریا به ساحل کشانده شده بود.

اخیرا وزیر کشور آلمان فدرال، در مصاحبه ای از فاجعه دیگری در ارتباط با پناهجویان پرده برگرفته است که سایت ریا نووستی هم آن را بازتاب داده است.

وزیر کشور آلمان، اخیرا در گفت و گویی با گروه پزشکی "فونکه" اعلام کرده است:

"از سرنوشت تعداد پنج هزار و هشتصد پناهجو که به سن قانونی نرسیده اند و ورود آنها به کشور آلمان ثبت شده است، خبری نیست. از جمع هشت هزار و شش نفر پناهجوی زیر سن قانونی مفقود شده، تنها توانسته ایم، دوهزار و صد و هفتاد و یک نفر را پیدا کنیم. از شش هزار کودک مفقود شده، پانصد و پنحاه و پنج نفر کمتر از چهارده سال دارند. پناهجویان زیر سن قانونی، اغلب از کشورهای، افغانستان، سوریه، اتیوپی، مراکش و الجزایرمی باشند."

خبرگزاری اتحادیه اورپا، در ماه مارس گذشته در رابطه با این موضوع اعلام کرد که در دو سال اخیر بیش از ده هزار پناهجوی زیر سن قانونی به کشورهای اروپایی وارد شده اند که از آنها نشانی در دست نیست.

درهمین رابطه پلیس اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است، تعداد زیادی از افراد پناهجوی زیر سن قانونی، اسیر سازمان هایی می باشند که به تجارت سکس و خرید و فروش اعضای بدن انسان   مشغول هستند.

بر اساس ارزیابی کمیسیون اروپایی، در سال 2015 میلادی، یک میلیون و هشتصد هزار پناهجو به کشورهای اتحادیه اروپا آمده اند که بعد از جنگ دوم جهانی، بزرگترین بحران پناهندگی داخلی در کشورهای اروپایی است.

اتحادیه اروپا حل بحران پناهجویان را در برگرداندن آنها ازطریق یونان به ترکیه می داند که در روزهای اخیر وارد مرحله اجرا شده است.

 

 

http://ria.ru/world/20160411/1407721597.html

 

 

به تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 547 راه توده - 26 فروردین ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت