راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

تدارک کودتا

دست راستی ها

علیه رئیس جمهور

در برزیل

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

 

 

حزب کمونیست فرانسه کودتای برنامه ریزی شده و در حال اجرا علیه "دیلما روسف" در برزیل را محکوم کرد. در این کودتا یک کمیته پارلمانی تحت سلطه راستگرایان طرح سقوط دولت خانم روسف را پیش می برد. طرح کودتا از فردای پیروزی خانم روسف در انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و با پیروزی راستگرایان آرژانتین برای سقوط دولت آن کشور و بدست آوردن قدرت، در برزیل نیز این امید تقویت شده است. آنها که خود تا بن دندان غرق چپاول، فرار از پرداخت مالیات و ثروت اندوزی اند، رئیس جمهور را متهم به دستکاری در بودجه دولتی کرده و خواهان برکناری او شده اند!

آنها با طرح های خانم روسف برای اجرای برنامه های اجتماعی اش که میلیونها مردم فقیر برزیل را شامل می شود آشکارا به مخالفت برنخاسته اند، بلکه او را به دست بردن در بودجه متهم کرده اند و نمی گویند که این دست بردن در بودجه برای اجرای برنامه های اجتماعی دولت به سود میلیون ها مردم فقیر است. آنها نمی گویند که این دست در بودجه بردن برای تامین بهداشت و آموزش وپرورش رایگان است. این اتهامات از طرف کسانی مطرح شده که همواره با سیاست مبارزه با فقر خانم روسف تحت بهانه به خطر افتادن موجودی حساب‌های بانکی مخالفت کرده اند.

کسانی که از برکناری رئیس جمهور حمایت میکنند کسانی هستند که با پیشنهادهای نیروی چپ برای رفرم در سیستم سیاسی کشور به مجلس مخالفت کردند. مطابق آن طرح باید جلوی استفاده از منابع مالی توسط شرکت های خصوصی در مبارزات انتخاباتی گرفته شود و حقوق زنان و مردان برابر شود و از کار اجباری با دستمزدهای ناچیز جلوگیری شود.

جناح راست در انتحابات ریاست جمهوری سال 2014 برزیل در برابر خانم روسف شکست خورد اما توانست بتدریج پایگاه خود را در قوه مقننه حفظ و حتی تقویت کند و از این طریق مانع اجرای برنامه های دولت شود.

حزب کمونیست فرانسه ماهیت سیاسی اتهامات راستگرایان علیه دیلما روسف را محکوم می کند.

یکی از طراحان برکناری خانم روسف توسط مجلس از سرمایه گذارانی است که متهم به داشتن پنج حساب مالی در بانکهای سوئیس است و در جریان افشای اسناد پولشوئی در پاناما نام وی نیز در لیست بود.

بیش از نیمی از اعضای کمیسیون ویژه مجلس که از طرح استیضاح رئیس جمهور حمایت می کنند مشکوک به فساد مالی هستند و یا تحت تعقیب مقامات امنیتی به دلیل فساد مالی میباشند.

حزب کمونیست فرانسه همبستگی خود را با فعالان حزب کارگران برزیل و کل نیروهای چپ برزیل اعلام کرد و طرح استیضاح رئیس جمهور برزیل را یک طرح کودتائی اعلام کرد.

 

http://www.pcf.fr/86278به تلگرام راه توده بپیوندید:
https://telegram.me/rahetudeh
 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 547 راه توده - 26 فروردین ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت