راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمایه داری جهانی

فاجعه بشری آفرید

اومانیته- ترجمه و تدوین جعفر پویا

 

لیبرالیسم اقتصادی، تجارت آزاد و جهانی شدن سرمایه، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، القاعده و داعش را برای گسترش انحصار ثروت و سلطه بر نفت جهانی را بعنوان نظم جهانی دیکته کرد. افغانستان را اشغال کرد، به عراق لشکرکشی کرد، لیبی را به خاک و خون کشید و فاجعه سوریه را آفرید.

آن نظم جهانی که شعار آن را میداد، به جهانی غرق در هرج ومرج و بی ثباتی تبدیل شد. تجزیه کشورها در حد تکه تکه کردن یوگسلاوی سابق باقی نماند و آوارگی انسان ها از خانه و زندگیشان ابعداد چندین میلیونی به خود گرفت. کشورها را تجزیه و تقسیم کردند و مردم جهان را آواره. لیبرالیسم مهاجم قصد برده کردن مردم جهان را دارد و نام آن را "اتحاد مقدس" (بخوانید اتحاد مقدس سرمایه داری جهانی شده) گذاشتند.

رهبران جهان سرمایه داری پس از فروپاشی دولت افغانستان، عراق و لیبی و جنگ در سوریه و فاجعه انسانی در بخش گسترده ای از افریقا با شعار ترحم به پناهجویان با مردم جهان بازی میکنند .

آنها دیروز در لیبی و امروز در سوریه سرگرم جنایت و معاملات تسلیحاتی با کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس و حتی افریقا شدند. آموزش تروریست ها و مسلح کردن دولت های بیم زده از داعش و یا بوجود آورندگان و حامیان داعش ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد و نقشه ادامه آن در آینده را نیز دارند. آنها هیولای ترس و وحشت را پرورش میدهند، گرچه بتدریج متوجه شده اند که خود نیز ممکن است گرفتار این هیولا شوند. اروپا اکنون در این مرحله قرار دارد. رئیس جمهور فرانسه می گوید 24 هزار پناهجو را زیر پر و بال خود می گیرد. آنها قربانیان جنگ در عراق و سوریه و لیبی اند که دولت فرانسه نیز در برپائی آن نقش داشته است. آنها جوجه هائی اند که از تخم گذاری برپا کنندگان جنگ در کشورهای یاد شده بیرون آمده اند.

مردم فرانسه هرگز فرانسوا اولاند را بعنوان یک چهره مورد پذیرش مردم در حافظه خود نگه نخواهند داشت. او مانند یک تلفنچی، یک مخابراتچی برای آلمان و ایالات متحده عمل کرده و در همین حد در تاریخ ثبت خواهد شد. شاید انگیزه نامزد حزب جمهوریخواه فرانسه برای انتخابات آینده که با شعار استقلال از امریکا و اتحادیه اروپا به میدان آمده برای جبران همین تحقیر ملی مردم فرانسه باشد.

جنگ زدگان همچنان روی دریای مدیترانه سرگردانند. عده ای از آنها هرگز به ساحل نمی رسند و یا جنازه آنها را امواج دریا به ساحل پرت می کند.

اولاند سالوسانه میگفت مواضع داعش در سوریه را بمباران می کند. اما چه کسی پذیرفت که هدف فرانسه برای حضور در قلب ناتو در سوریه با این هدف بود؟ تجربه بمباران لیبی و سرنگونی قذافی کافی بود تا مردم فرانسه و جهان بدانند رئیس جمهور فرانسه "اولاند" هنوز می خواهد شعبده بازی کند.

میراژهای فرانسوی در آسمان سوریه چرخیدند تا نقطه ای را بمباران کنند. کجا و چه کسی را بمباران کردند؟ آنها مواضع داعشی را که در اختراع آن کوتاهی نکردند بمباران کردند؟ آیا این خود تجاوز به حریم یک کشور نبود؟ با کدام مجوزی و کدام تائید سازمان ملل دستور این عملیات صادر شد؟

 

 http://www.humanite.fr/blogs/si-lon-navait-pas-daech-il-faudrait-linventer-583255.

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 580  راه توده -  2 دی ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت