راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

با هم به دیدار کسرائی برویم!


به قصد میثاق و یاد از سیاوش کسرائی، خیلی ها به پایتخت کشور اطریش "وین" می روند و زمان زیادی را صرف یافتن محل خاکسپاری او می کنند. مخصوصا آنها که از ایران برای دمی نفس تازه کردن بیرون می آیند و راهی اروپا می شوند.
گورستانی که کسرائی در آنجا به خاک امانت خفته بسیار بزرگ است، با چندین درب ورودی. این گورستان مرکزی وین است. چنان که حتی برای ایرانیانی که در اطریش زندگی می کنند نیز گاهی یافتن محل دقیق خفتنگاه ابدی کسرائی دشوار است و کار به صرف وقت می کشد.!
برای رسیدن به محلی که سیاوش در آنجا خفته، از درب دوم گورستان معروف و مرکزی وین باید وارد شوید. از همان ابتدای ورود، گنبد زیبای گلیسای گورستان در مقابل چشمتان است. حدود 500 متر که در جاده آسفالته و منتهی به نیم دایره مقابل این گنبد و کلیسا جلو بروید، سمت چپ شما، مجموعه ای از مجسمه های مشهورترین هنرمندان ظاهر می شود. از جمله "بتهون" و "شوبرت" . این بخش از گورستان معروف است به بخش "هنرمندان". از کنار این مجسمه ها به سمت همان گنبد و کلیسا در جاده اصلی که پیش بروید (حدود 50 متر) به چهار راهی می رسید. در ورودی سمت چپ چهار راه که نه در دارد و نه دیوار، بلکه جاده ایست باریک میان سنگ های نفیسی که بر سینه مشاهیر و هنرمندان قرار گرفته اند پیش بروید. حدود یکصد متر که در این جاده باریک جلو بروید، سمت راست شما سنگ سیاسی است به سیاهی دل روزگار که در زیر آن سیاوش کسرائی خفته است.
 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 539 راه توده - 15 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت