راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه دبیرکل حزب کمونیست فرانسه

معنای مبارزه با آزادی ها

مبارزه با تروریسم نیست

اومانیته- ترجمه جعفر پویا

 

 

خلاصه مصاحبه دبیر کل حزب کمونیست فرانسه "پیر لوران" با روزنامه اومانیته، درباره طرح بازنگری قانون اساسی فرانسه که دولت این کشور در پی تحقق آنست. در این طرح آزادی ها به بهانه مبارزه با تروریسم محدود می شود.

 

پیر لوران دراین مصاحبه می گوید:

فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، نامزد مشروع نیروهای چپ در انتخابات ریاست جمهوری سال  2017  فرانسه نیست. کلید حل بحرانی که در فرانسه وجود دارد به عزم مردم برای شرکت در انتخابات بستگی دارد. هرچه این حضور وسیع تر باشد شانس غلبه بر بحران بیشتر است.

 

اومانیته: چرا از استعفای وزیر دادگستری، دولت و شخص رئیس جمهور را به چالش نکشیدید:

 

پیر لوران: استعفای وزیر دادگستری خبر خوبی بود. این یک ژست سودمند سیاسی و دهن کجی به سیاست غیر منطقی  دولت فرانسه بود. این استعفا یک اعتراض جدی بود به کسانی که وقتی به قدرت می رسند فراموش می کنند چه تعهداتی به رای دهندگان داده بودند. استعفای وزیر دادگستری که ما آن را یک استعفای اعتراضی می دانیم حامل این پیام بود که با دولتی که آرمان ها وارزش های چپ را فراموش کرده نمی توان بنام سوسیالیست و چپ همکاری کرد.

رئیس جمهور و نخست وزیر میخواهند به هر قیمتی شده بازنگری قانون اساسی را به رأی بگذارند. درحالیکه مردم این بازنگری را در چارچوب بازگشت به یک سیاست دمکراتیک و چپ نمی دانند.

با استعفای وزیر دادگستری ما شاهد هستیم که همه وزرایی که در سال 2012  انتخاب شدند یکی پس از دیگری کناره گیری کرده اند و وزیر دادگستری آخرین آنها بود. همه آنها متوجه شدند که نمی توان با دولتی همکاری کرد که خود را سوسیالیست و چپ اعلام می کند و با همین اعلام از مردم رای گرفته اما سیاست های راست روانه را پیاده می کند.

الان وظیفه چپ فرانسه ارائه یک برنامه جدید سیاسی برای آینده فرانسه و مخصوصا انتخابات سال آینده است.

فرانسه وارد یک وضعیت اضطراری شده است و بازنگری قانون اساسی هیچ مشکلی را حل نمی کند. قانون راه حل مبارزه با تروریسم نیست، بلکه پیش انداختن خارجی ها برای پنهان شدن پشت آنها و اعتراف نکردن به اشتباهات سیاسی و اقتصادی است. محدود کردن آزادی ها که در بازنگری قانون اساسی گنجانده شده، راه حل بحران کنونی در فرانسه نیست. راه حل مبارزه با تروریسم هم نیست. در غیر اینصورت، این لولوی داعش است که آزادی ها را در جامعه محدود می کند. برای مبارزه با داعش و تروریسم باید مردم فرانسه را متحد و بسیج کرد. از آزادی‌ها دفاع کرد و صلح را جانشین جنگ کرد. برابری و عدالت و آزادی سه رکن مبارزه واقعی با تروریسم است.

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 539 راه توده - 15 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت