راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتشار یکی از آثار مهم طبری در ایران

 

 

از ایران برای ما نوشته اند که یکی از آثار پرارزش طبری "برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران" در تهران با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده است. کتاب را انتشاراتی "قومس" منتشر کرده و بموجب نوشته روی جلد، ویراستار "علی اردستانی" نام دارد.

پشت جلد کتاب، ناشر و یا ویراستار با عنوان " دریچه ای گشوده به روی جهان" نوشته است:

 

دریچه ای گشوده به روی جهان

 

چرا باید کتابی را خواند که تقریبا پنج دهه (1348) از انتشار آن می گذرد؟ درحالیکه به ظاهر تفکر چپ دیگر تلالوی گذشته را ندارد.

پاسخ را باید در ماهیت آن دید که به رغم گذشت زمان بوی کهنگی به خود نگرفته است. کتاب حاضر می کوشد با طرح سلسله­ای از مباحث تاریخی و فکری جهان بینی ها، اندیشه وران و جنبش های اجتماعی ایران- پیش و پس از اسلام- را به تامل فلسفی شرح دهد و راز پایداری و تداوم ایران و جنبش های اجتماعی آن را، باوجود اشغال­های مکرر – که گاه تا سرمرز نابودی پیش رفته- را دریابد. بدون تردید، طبری در این تلاش پیشگام است و پیش از او اندیشه وری به این عرصه ورود نکرده است.

توفیق طبری در این عرصه را باید در دانش گسترده او دانست که مورد تصدیق دوست و دشمن است. او به هفت زبان (فارسی، پهلوی، عربی، فرانسه، روسی، آلمانی و انگلیسی) در حد کمال تسلط داشت. او از ذهن دائرة المعارفی و حافظه شگفت انگیزش برای طرح مباحث علمی دارای دقت نظر، درست اندیشی و سعه صدر بی نظیر بود. کسانی که با فلسفه و مسائل آن و تاریخ اندیشه آشنا هستند، به خوبی می دانند که او چند سر و گردن از متفکران دوران خود بالاتر بود. انسانی نیک گهُر، فروتن و بی ادعا که  در حوزه های مختلف فکری – از جمله شعر و داستان نیز- دستی توانا داشت. همواره جانب فروتنی را نگه می داشت و از آثار دیگران به نیکی یاد می کرد. برخلاف رسم جاری در میان دانشمندان ایران، از فضل‌ فروشی و تحکم و توصیه شیوه و روش خود به دیگران خودداری می کرد و همواره می کوشید جانب اهل هنر را نگه دارد.

جای جای کتاب حاضر، این منش دلنشین او را تائید می کند. تا جایی که به مباحث علمی مربوط می شود، او تندیسی از شرافت و نیک اندیشی و صداقت علمی بود. از بسیاری جهات او را می توان با برجسته ترین بزرگان این مرز و بوم – از جمله "محمد زکریا رازی" مقایسه کرد.

امید می رود باز نشر این کتاب زمینه ساز آشنایی بیشتر نسل کنونی با میراث علمی گذشته ایران زمین شود. 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 539 راه توده - 15 بهمن ماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت