راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ارزیابی حزب کمونیست روسیه

سال پرمخاطره

بالا گرفتن جنگ ها

آغاز شده است

سایت حزب کمونیست روسیه

 ترجمه آزاده اسفندیاری

 

 

 

طی پنج سال گذشته، جهان شاهد افزایش جنگ ها و برخورد های نظامی روز افزونی بوده است. در سال 2016 نه تنها نمی توان شاهد کاهش جنگ ها و تنش ها بود بلکه احتمال درگیری های بیشتری نیز وجود دارد.         

به نوشته مجله آمریکائی" پلیسه فوریه" می توان استناد کرد که یاد آور می شود، باید به  ده کانون مهم جهانی که خطر ادامه درگیری های نظامی را دارند توجه ویژه داشت. مناطقی که در حال حاضر، فاجعه انسانی شدیدی در آنها جریان دارد و احتمال تداوم آن نیز بسیار است. از جمله سوریه، عراق، جنوب سودان، افغانستان، یمن و چاد. در عین حال کشورهائی که با جنگ های داخلی دست به گریبان هستند مانند ترکیه (جنگ دولت این کشور با کردها)، لیبی (کشوری که در آن جنگ های داخلی جریان دارد)، حوادث داخلی در کشور بروندی (کشوری که شهروندان آن از رئیس جمهوری که برای سومین بار بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده ناراضی اند) و جنوب دریای چین (منطقه ای که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا با نفوذ چین در آن مقابله کند)، منطقه ای که در ادامه تشنج ممکن است  به در گیری های نظامی بیانجآمد.

عمده ترین دلایلی که مانع از مهار تشنج و در گیری های نظامی می شود، وجود گروه های افراطی است که با داشتن ایدئولوژی و هدف های خاص، از مذاکره برای حل مسائل جهانی و دستیابی به صلح خودداری می کنند.

مجله" پلیسه فوریه" یاد آوری می کند که سال 2016 سالی است که باید برای برقراری نظم جهانی با تفکرات افراطی گری مبارزه کرد، حتی اگر در یک نقطه جهان این مبارزات به ثمر بنشیند. سوریه را می توان یک مدل از مبارزه با افراطی گری که مذاکرات نقش مهمی در آن داشت قلمداد کرد.

بسیاری از اختلافات موجود در مناطق متشنج جهان، نیاز به همکاری در سطوح مختلف بین همه کشورها در روند های سیاسی جهانی دارند. دولت ها وظیفه دارند تا از کوچک ترین فرصت ها برای مذاکرات و تبادل نظر جهت ممانعت از بروز درگیری های نظامی بهره بگیرند.

 

http://kprf.ru/activity/army/150436.html 

 

             

 

 

 

             

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 535 راه توده - 13 دیماه 1394

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت