راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دفاع از سرمایه

هدف اصلی

اتحادیه اروپاست

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

 

همایش اقتصادی رهبران اتحادیه اروپا (داووس پروونس) در فرانسه برگزار شد. دستور کار این نشست "آشوب در جهان و انتظارات از کشورهای عضو اتحادیه اروپا" نام داشت. این همایش پس از رفراندوم انگلستان و رای اکثریت مردم آن کشور به خروج از اتحادیه اروپا برگزار شد و در نتیجه بحث اصلی از آشوب جهانی بازگشت به آشوب در خود اتحادیه اروپا! البته به این بهانه که آشوب در اتحادیه اروپا، همان آشوب در سطح جهانی است!

در همین همایش، کمیسر عالی اروپا در امور اقتصادی "پیر موسکویچ" یک برنامه "تهاجمی" دفاع از منافع سرمایه داری در اروپا را به نمایندگان ارائه کرد. در ‌واقع یک راهگشائی برای حل مسائل مالی اتحادیه اروپا و نه مردم اروپا. رهبران حاضر در جلسه (19 کشور عضو گروه یورو) از این پیشنهاد استقبال کردند. او که برای دورانی وزیر دارائی دولت فرانسه بوده، هنگام ارائه طرح خود گفت که آنچه تدوین کرده و ارائه میدهد مورد توافق دولت فرانسه و در راستای سیاست اقتصادی (تعیین یک بودجه عمومی برای اتحادیه اروپا) و همچنین ایجاد یک وزارت واحد برای مدیریت مسائل مالی اتحادیه اروپاست!

او بی جهت و بی ارتباط با فعل و انفعالات سیاسی در فرانسه چنین طرحی را ارائه نداد و مدعی حمایت دولت فرانسه از آن نشد. گفته می شود وی بزودی و تحت حمایت دولت فرانسه، امور مالی اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت. حتی گفته می شود وی در تدوین طرحی که "فرانسوا اولاند" رئیس جمهور فرانسه در تابستان 2015 برای بحران اقتصادی یونان به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد نقش اساسی داشت. طرحی که او ارائه داده روی حمایت مالی و سرمایه‌گذاری از طریق صندوق اختصاصی بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول متمرکز است و تمام اقدامات جدید اتحادیه اروپا باید روی دفاع از منافع سرمایه داری و بیشتر کردن فشار گلوی شهروندان اروپائی متمرکز باشد.

با اشاره به همین رویدادها، "پاتریک لوهاریک" سردبیرکل روزنامه اومانیته و نماینده فرانسه در کمیسیون اروپا گفت: نه تنها طرح موسکویچ، بلکه اقدامات و طرح های صدراعظم آلمان "مرکل" نیز بر همین اساس، یعنی دفاع از سرمایه داری بزرگ اروپا و فشردن گلوی مردم و دادن قدرت بیشتر به نهاد های اروپائی و گروههای مالی اروپا تدوین شده است. این طرح ها حامل تحولات نوینی در اتحادیه اروپا  نیست، بلکه تهاجم قدرت سیاسی برای اجرای سیاست های سرمایه داری اروپاست که جامعه اروپا را دستخوش تغییرات سیاسی نیز خواهد کرد. چه انگلستان در این اتحادیه باقی می ماند و چه از آن می رفت که رفراندوم اخیر انگلستان می گوید باید برود اما همه درهای اتحادیه اروپا به روی انگلستان هنوز بسته نیست!

 

http://www.humanite.fr/economie-offensive-au-sommet-pour-une-zone-euro-federalisee-611099

 

به کانال تلگرام راه توده بپیوندید:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                      راه توده شماره 559 - 24 تیرماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت