راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خروج  انگلستان

از اتحادیه اروپا

و نتایج آن برای

طبقه و اقشار کار

مورنینگ استار

ترجمه ساموئل کاهر

 

 

 

 

در آستانه همه پرسی ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا در انگلستان، روزنامه مورنینگ استار سخنگوی حزب کمونیست این کشور تفسیر زیر را منتشر کرد:

فعالان اتحاديه نانوايان انگلستان در یک كنفرانس خبری گفتند كه سياست هاى نئوليبرالى در قلب سياست گذارى اتحاديه اروپا جاى گرفته است. اگر بريتانيا خواستار پايان دادن به تهديد رياضت دائمى باشد، بايد تشويق به خروج از اتحاديه اروپا شود.

أعضاء جناح چپ اتحاديه هاى كارگرى عليه اتحاديه اروپا، در بحث خود خواستار رأى به ترك "باشگاه مرد سفيد" اتحاديه اروپا در رفراندم شدند.

انريكو تورتولانو در نشست كنفرانسى نانوايان، محصولات خوراكى و متفقين اتحاديه كارگرى كه در ساوت پورت Southport  برگزار شد، ياد آور شد: بى ثباتى بازار كار، ملتزم به قرارداد ساعت صفر (یک قرارداد كارى با ویژگی خاص که ساعت اشتغال جدا از ساعت بازدهى است و آن بعنوان ساعت صفر یاد تنظیم شده است. كاركنان فقط در ارائه خدمات دستمزد دريافت ميكنند و نه بابت ساعاتى كه بايد در اختار كارفرما باشد- م) و دستمزد ناپايدار تأثيراتى است كه كميسيون اتحاديه اروپا در قوانين خود با توجيه توسعه كسب وكار بزرگ از زورمندان سرمايه  پشتيبانى ميكند.

او گفت: "ترك اتحاديه اروپا به نمود نخستين قدم در راه خرد كردن دستگاه نئوليبراليسم است كه اتحاديه اروپا حامى و پي گیرآن شده است."  او همچنين گفت كه، اتحاديه اروپا چيزى بيشتر از "سوداگرى بازارى" نيست، چرا كه نمايندگان انتخاب شده پارلمان اروپا توسط شهروندان بريتانيايى حق وتو قوانين اتحاديه اروپا را ندارند مگر اينكه همه 28  كشور عضو به توافق برسند. او در ادامه گفت كه سياست هاى اقتصادى "متجاوز" اتحاديه اروپا با قفل رقابتى بيرون از  EEAمانع رشد اقتصادى و سهيم شدن سرزمين هاى در حال رشد آفريقايى، آسيايى و آمريكاى لاتين در بازار جهانى ميشود. او انگشت اتهام را به سوى اتحاديه اروپا نشانه مي رود و عنوان ميكند كه اولويت در تبادل كالا فقط در انحصار كشورهاى عضو اتحاديه است بدون در نظر گرفتن نيازهاى كشورهاى فقيرتر و فقط اين اتحاديه است كه تعيين ميكند چه محصولاتى را ميتوان با ديگر سرزمين ها بر پايه اولويت هاى خود تبادل كرد. او مدعيست كه در هر حال نتيجه رفراندم "به احتمال زياد" يك پيروزى كوچك خواهد بود.

مبارز همكار او، تونى مولهلم Tony Mulheam  گفت كه او از سطح "عجيب و غريب" بحث سياستمداران راست افراطى و نئوليبرال در باره رفراندم با موضع گيرى عجيب تر آنان كه ادعا مي كنند "صداى سوسياليست ها كاملا غرق شده" شوكه شده است. به عنوان مثال، دويد كامرون نخست وزير حزب محافظه كار به تازگى به بازنشستگان و كسانى كه نزديك به بازنشستگى هستند را هشدار داده كه راى به خروج از اتحاديه اروپا، همراه خواهد بود با به خطر انداختن حقوق بازنشستگى آنها.

آقاى مولهلم به كامرون  پاسخ ميدهد كه آقاى نخست وزير فراموش كرده است كه او حد اقل شش ميليون از كسانى (بازنشستگان) را كه به او راى داده اند را با حقوق بازنشستگى تهديد ميكند. او افزود: "اين طبقه كار است كه بايد در باره ماهيت اتحاديه اروپا فكر كرده و دريابد كه مبارزه عليه رياضت اقتصادى بايد ادامه يابد."

 

منبع:

http://morningstaronline.co.uk/a-66df-Bfawu-Brexit-frees-us-from-fear-of-endless-cuts#.V2FGYlfRuCS

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 5565 راه توده - 27 خرداد ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت