راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

ترس امریکا به حق است:
اتحاد همه سویه
چین و روسیه

 


یک پیام دریافتی:
- رسانه هائى که به روح و روان ما شبانه روز تجاوز می کنند تا حاکمیت پول و سرمایه را حفظ کنند و جائی برای استقلال فکری باقی نگذارند، نقشی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بازی کردند که باید امید داشت حداقل بخشی از مردم جهان آن را فراموش نکنند و برای رویدادهای مهم آینده جهان آن را در نظر داشته باشند.
آنها هرگز نمی گویند ريشه ترورهائی که امنیت همه ما را به خطر انداخته کجاست؟ نمی گویند فاجعه لیبی حاصل کدام سیاست جهانی بود، همچنان که نگفتند چرا عراق را اشغال کردند و یا با سوریه چرا چنین کردند. همین رسانه ها نمی گذارند ما وقایع بخش مهمی از جهان را بدانیم. از جمله چین و یا روسیه و یا افریقا و حتی امریکای لاتین.
درباره انتخابات امریکا اجازه ندادند بدانیم و هنوز هم نمی خواهند بگذارند بدانیم که حجم مبادلات تجاری چین با آمریکا در سال 1980 رقمی در حدود 5 میلیارد دلار بود و هم اکنون این رقم تقریبا 600 میلیارد دلار است. این رقم بزرگ پولی در دوران نئولیبرالیسم و عملا توسط خود سرمایه داری آمریکا ساخته شد. این آمریکا بود که به خاطر ارزانی نیروی کار صنایع اش را در چین تاسیس کرد. به علاوه رشد اقتصادی چین نه تنها نزدیک به رشد اقتصادی آمریکا بلکه سبقت نیز گرفته است. کشوری (چین) که در اقتصاد تا 30 سال قبل ناشناخته بود و مارک "ساخت چین" نشانه کالاهای بنجل و بی کیفیت بود اکنون نه تنها در تولید کیفیت بلکه در تولید علم تولید می رود که در طراز اول جهانی باشد. این کشور هم اکنون بزرگترین تلسکوپ ستاره شناسی را در سطح زمین ساخته و در زمینه پزشکی گوش یک انسان را روی ساعد دست بیماری که گوشش را در یک حادثه از دست داده ساخته است.
آمریکا بعنوان کشور کاپیتال سرمایه داری ناگهان از خواب برخاسته و وحشت زده در پی جبران عقب افتادگی هایش است و از جمله انگیزه های سپردن کاخ سفید بدست ترامپ همین نکته ها نیز بود.
یکی از شعارهای ترامپ در مبارزه انتخاباتی اش "استقلال سیستم اقتصادی آمریکا از چین" بود. گویا می خواهد سرمایه های به چین رفته را دو باره به امریکا جذب کند. آنها خوب می دانند که پیوندی میان روسیه و چین برقرار شده که اگر دیر بجنبند بنیادشان با همین اتحاد برباد خواهد رفت.

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 576  راه توده -  27 آبان ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت