راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتخابات مغشوش

 پارلمانی در روسیه

انتخاب و ترجمه - نعمت بوستانی

 

روز 18 سپتامبر انتخابات پارلمانی روسیه برگزار شد. طبق اعلام رسمی کمیسیون انتخابات، در این دوره حزب "روسیه واحد" اکثریت پارلمانی خود را حفظ کرد. حزبی که نخست وزیر روسیه "مدویدف" رهبری آن را برعهده دارد.

 بموجب نتایج اعلام شده، حزب روسیه واحد  54 در صد آرا را کسب کرد و حزب کمونیست با 14 درصد دومین حزب در پارلمان روسیه شد. همچنین حزب لیبرال روسیه که رای دهندگان به آن اکثرا کارمندان، بورکرات ها و بخش فوقانی طبقه متوسط اند و رهبری آن را یکی از سیاستمداران جنجالی روسیه بنام "ژیرونوسکی" برعهده دارد با اندک فاصله از حزب کمونیست روسیه، حزب سوم پارلمان این کشور شد. حزب عدالت نیز با 6 در صد آراء حزب چهارم پارلمان شد. بقیه احزاب به دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم نتوانستند به پارلمان راه یابند.

واجدین شرایط رای، در این دوره از انتخابات در مقایسه با دوره گذشته کمتر شرکت کرده بودند و آن را زیر 50 در صد ارزیابی کرده اند.

در واکنش به نتایج انتخابات " گنادی زوگانف" رهبر حزب کمونیست روسیه در مصاحبه با خبرنگاران گفت:

رئیس جمهور روسیه دو راه بیشتر پیش پای خود نداشت:

1-     ادامه گفتگو با احزاب و مردم برای تصمیم گیری جهت حل دمکراتیک معضلات اجتماعی.

2-     ادامه بحران های داخلی.

متاسفانه او با باز گذاشتن دست حزب دولتی "روسیه واحد" برای تقلب در انتخابات، راه دوم را برگزید. حزبی که الیگارش ها در آن حرف اول را میزنند. در دوره قبل نیز این حزب پیروز انتخابات مجلس بود و در برنامه های خود، قول بهبود وضعیت معیشت مردم، سامان دادن به آموزش و پرورش، اختصاص بودجه لازم برای بهداشت و درمان مردم و بالا بردن حقوق بازنشسته ها و... را داد اما متاسفانه نه تنها در این فاصله  در زندگی مردم بهبودی حاصل نشد بلکه بحران های اجتماعی تشدید نیز شدند و روز بروز یاس و نا امیدی جای امید واری را گرفت. عدم استقبال لازمه مردم از این دوره انتخابات خود گویا تر از هر دلیل روشنی است.

حزب "روسیه واحد" حدود 90 در صد ثروت ملی کشور را در اختیار خود دارد. به همین دلیل برای حفظ چنین موقعیتی، هر گونه تلاشی را، از جمله تقلب در انتخابات را برای خود مجاز می داند.

سال 2012 نرخ رشد در آمد ناخالص ملی 3 در صد افزایش را نشان می داد، بعد از 5 سال با رهبری این حزب، آمار منهای 4 در صد رشد را در کارنامه خود دارد. کدام حزبی را در جهان می توان یافت که با منفی بودن درآمد ناخالص ملی، یعنی 7 در صد کاهش، پیروزی مطلق را در یک انتخابات به دست بیاورد؟

از ماه های قبل از انتخابات دستگاه های رسانه ای دولتی و برخی از احزاب، از جمله حزب  لیبرال "ژیرونفسکی" در کشور، کار زار شوروی ستیزی و کمونیست هراسی را در سطح وسیع دامن زدند. در برخی از ایالت ها، کمیسیون انتخابات از ورود و ثبت نام کاندیداهای حزب کمونیست جلوگیری کردند و حتی مقامات قضایی به شکایات آن ها ترتیب اثر ندادند.

یک حزب مجهول خود را حزب کمونیست اعلام کرد و با همین نام برای انتخابات ثبت نام کرد تا آراء حزب ما پراکنده شود. ما به دادستانی دراین مورد شکایت کردیم اما در آخرین مراحل قبل از رای گیری اعلام کردند شکایت شما وارد نیست!

در بعضی از استان ها با شناسنامه مردگان رای به صندوق ها انداختند. روز رای گیری از عده ای با پرداخت پول و آبجو رای به نفع حزب روسیه واحد گرفتند.

روزهای پیش از انتخابات دهها سازمان اجتماعی و مردمی، از جمله اتحادیه های کارگری، سازمان سراسری زنان روسیه، فدراسیون های دانشجویی روسیه، افسران و بازنشستگان حمایت خود را از حزب کمونیست اعلام کردند. آن ها حق دارند سوال کنند: رای های ریخته شده ما به کاندیداهای حزب کمونیست کجا رفت؟

رهبر حزب کمونیست روسیه در ادامه گفت:

 این خیلی غم انگیز است که مردم ما بدینگونه نتوانستند  اراده خود را توسط نمایندگان واقعی برای تعیین سرنوشت کشور و مردم اعمال کنند. حزب روسیه واحد در این انتخابات به خلق های روسیه  خیانت کرد و از نظر ما رهبران این حزب مرتکب جرم شده اند.

ما با مردم خود عهد کرده ایم که برای اعتلای زندگی آن ها و کشور از هیج تلاشی فروگذار نکنیم. ما برای اجرای برنامه های خود، چه از طریق پارلمان و چه در کارخانه ها، روستاها، خیابانها و دیگر عرصه های اجتماعی ادامه خواهیم داد. 

 

کانال تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 569 راه توده -  اول مهر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت