راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیدار پوتین با رهبران احزاب
اتحاد شوروی
نباید فرو می پاشید

 انتخابات پارلمانی روسیه پایان یافت و ترکیب فراکسیون های این پارلمان تقریبا مانند گذشته باقی ماند. شمار شرکت کنندگان دراین انتخابات کمتر از دوره گذشته بود و حزب واحد روسیه که اکثریت پارلمانی خود را حفظ کرد بر شمار آراء و کرسی های خود در پارلمان اندکی افزود. حزب کمونیست روسیه نیز اندکی بر آراء خود افزود اما با همان تعداد کرسی در پارلمان ماند که در دوره گذشته بود. البته رهبر این حزب پس از اعلام نتایج انتخابات از محدودیت هائی که برای فعالیت انتخابات آن دولت ایجاد کرده بود انتقاد کرد و گفت که اگر این محدودیت ها نبود، با آراء بیشتری در پارلمان این دوره حضور می یافت.
پس از اعلام نتایج این انتخابات، رهبران احزاب روسیه با رئیس جمهوری این کشور "پوتین" دیدار کردند. در این دیدار پوتین به نکاتی در باره فروپاشی اتحاد شوروی اشاره کرده که در رسانه های غربی سانسور شد اما در رسانه های خود روسیه بازتاب وسیع یافت. خبرگزاری اسپوتنیک در باره این دیدار و این سخنان گزارش داد:
پوتین دردیدار با رهبران احزاب روسیه که به پارلمان راه یافته اند گفت:
شما از نگرش من نسبت به سقوط اتحاد شوروی آگاه هستید. از نظر من هیچ لزومی برای این کار نبود. می شد اصلاحاتی را از جمله با ماهیت دموکراتیک انجام داد تا جلوی آن گرفته شود. حزب کمونیست مسئول سرزمین سابق ما یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود نه هیچ کس دیگری. همچنان اعتقاد دارم که منفی بر زندگی مردم گذاشت.

تلگرام راه توده:
Https://telegram.me/rahetudeh
 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 570  راه توده -  هشتم مهر ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت