راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نقش مثبت

شرکت های

غیر وابسته

به سپاه در منطقه

 

دوستان راه توده!

من می خواهم به نکاتی بپردازم که معمولا زیر فشار مخالفت با روش های حکومتی و کنش های سیاسی مخالفان مغفول می مانند و ما را از شناخت واقعی آنچه در ایران می گذرد غافل می کند. از جمله درباره فعالیت های اقتصادی شرکت های خصوصی چه در داخل و چه در خارج از کشور. رسم شده است که همه این فعالیت ها به حساب فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران گذاشته می شود، اما واقعیت این نیست. من نمی گویم که سپاه مانند اختاپوس روی فعالیت های اقتصادی چنگ نیانداخته است، اما درعین حال می گویم که هستند شرکت هائی که وابسته به سپاه نیستند و فعالیت اقتصادی آنها در نوع خود، فعالیتی اقتصادی و ملی است.

برای نمونه ورزشگاهائی است که در عراق ساخته می شود. این شرکتها و این فعالیت بدون هیچ نوع وابستگی به سپاه در جریان است. البته تا آنجا که میدانم از مدیران اسبق جهاد سازندگی که از نهادهای خوب و موفق پس از انقلاب بود و متاسفانه در دوران پس از جنگ آن را هم نابود کردند نیز در این شرکت فعال هستند.

نمونه دیگر این نوع فعالیت ها و شرکت ها "برج میلاد" است آن هم توسط یک شرکت خصوصی غیر وابسته به سپاه ساخته شد.

 نمونه دیگر، شرکت هائی  هستند که بخش های مختلفی از شبکه مترو تهران را اجرا کردند و همچنان نیز فعالیت دارند.

شرکت خصوصی دیگری مشغول ساختن یک سد و نیروگاه آبی در کردستان عراق است. در خصوص پروژه سد و نیروگاه آبی نیز، اقلیم کردستان از وامی که ژاپنی ها برای توسعه زیرساخت ها داده اند استفاده می شود و به همین دلیل فعلا بدلیل داشتن نقدینگی با سرعتی بیشتر از ساختن ورزشگاه ها در بغداد پیش می رود.

اینها را نوشتم تا تاکید کنم که بر خلاف تصورات تند و یکسویه ای که خیلی ها دارند این نوع پروژه ها اصلا در حکم بذل و بخشش جمهوری اسلامی به عراق نیست، بلکه بر عکس، موجب رونق اقتصادی شرکتهای ایرانی هم هست. در ایران دیگر پروژه سد و نیروگاه آبی موضوعیتی ندارد چون قبلا به اندازه کافی کار شده، اما کشورهای همسایه، مانند همین عراق و یا افغانستان، یا کشورهای کوچک خلیج فارس و یا حتی عربستان و یمن و... که البته اگر کشاکش های سیاسی داخل حکومت اجازه بدهد!

این نوع فعالیت اقتصادی زمینه خوبی در منطقه دارد تا شرکتهای قدیمی ایرانی بتوانند به حیات خودشان ادامه بدهند. از این لحاظ اگر به موضوع نگاه کنیم، مراودات خوب جمهوری اسلامی با عراق موجب رونق کار شرکت ها و اقتصاد ایران هم هست. نباید همه مناسبات را در رابطه و مناسبات مذهبی بین ایران و عراق خلاصه کرد. من حتی می خواهم پا را فراتر گذاشته و بنویسم که حتی اگر سپاه هم این پروژه ها را اجرا کند، چون آن را بین شرکت های خصوصی کوچک توزیع می کند، بازهم به سود اقتصاد ایران و ایجاد شغل و کار است.

 

(از یک نامه وارده)

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 595  راه توده -  7 اردیبهشت 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت