راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله 674
بنام انقلاب، حکومت سرکوب
در برابر انقلاب ایستاده است!


در شرایطی که بحران سراسر کشور را فرا گرفته و کوس رسوایی حاکمیت که از نظر مردم به حکومت غارت و فساد و اختلاس تبدیل شده بر سر هر چهار راهی جار زده شده، آقای خامنه ای و دستجات غارتگر حکومتی همچنان از "انقلاب" و انقلابی بودن سخن می گویند که بیشتر موجب تمسخر است. با این حال این پرسش پیش می آید که چرا رهبران و حکومت جمهوری اسلامی ایران همچنان بر ادعای انقلاب و انقلابی اصرار دارند؟ چه فایده ای برای آنها دارد و چه خطراتی؟
در واقع حکومت نگران جنبش تغییرات در ایران است. در این جنبش همچنان شعارها، آرمان‌ها، شیوه‌ها و ظرفیت‌های انقلاب 57 نهفته است و می تواند بسیج گر باشد. بنابراین، قدرت با غصب نام انقلاب و انجام همه نامردمی‌ها بنام "انقلاب" می خواهد مردم را از همه آرمان‌های انقلاب 57 جدا کند و دفاع از انقلاب را دفاع از حکومت وانمود کند. در این شرایط هرکس که از انقلاب سخن بگوید یعنی طرفدار حکومت کنونی است. بدین شکل هم حکومت نوعی مشروعیت به حساب انقلاب 57 پیدا می کند و هم مردم از خیر هر انقلاب و تغییری می گذرند. بخشی از نتیجه این کار آن شده که گروه هایی از مردم و بویژه جوانان که تنها ویترین هایی از گذشته برایشان به نمایش در می آید به دوران شاه همچون یک دوران طلایی می نگرند که نمود آن را در برخی شعارهای تظاهرات دیماه گذشته دیدیم. برخی دیگر نیز بنام آنکه نتیجه آن انقلاب پیشین همین حکومت کنونی است مردم را از هر گونه مبارزه برای تغییر و تحول می ترسانند.
ولی از سوی دیگر این روش حکومتی و ادعای انقلابیگری، تضادها و دشواری‌های خود را برای حکومت نیز در بر دارد. بزرگترین تضاد آنجاست که در جامعه ایران می توان همچنان از انقلاب سخن گفت و این به هیچوجه کم اهمیت نیست. همین امروز هم بسیاری از کسانی که در اعتراضات و اعتصابات شرکت می کنند یکی از استدلالهایشان در برابر حکومت به درستی و با قدرت همین است که "این ما بودیم که انقلاب کردیم".
این که بتوان در یک کشور آزادانه از انقلاب دفاع کرد، اینکه بتوان به نام انقلاب سخن گفت، همیشه برای حکومت‌ها پرخطر است ولو اینکه بنام انقلابی باشد که نزدیک به چهل سال پیش انجام شده است. این همان روزنه‌ای بود که میرحسین موسوی در جریان کارزارهای انتخاباتی از آن وارد شد و بنام آرمان های واقعی انقلاب در برابر حکومتی ایستاد که علیه انقلاب 57 بر سر قدرت است. او آرمان‌ها، شعارها و حتی بسیاری از شیوه‌های مسالمت آمیز دوران انقلاب را در جریان جنبش سبز احیا کرد و همگان دیدند که چگونه مردم بر همین محور بسیج شدند و به خیابان‌ها آمدند، بر بام‌ها بانگ اعتراض برداشتند و...
امروز در جامعه ما یک جنگ بزرگ فکری و تبلیغاتی و ایدئولوژیک بر سر انقلاب در جریان است. نیروهای راست، بیت رهبری و فرماندهان سپاه می خواهند تفسیر خود از انقلاب را به جامعه تحمیل کنند. همان تفسیری که احمدی نژاد را احیاء کننده شعارهای انقلاب معرفی کرد. زیر همین شعارها، دهها میلیارد دلار پول نفت به جیب چند مافیائی که تحت حمایت فرماندهان سپاه عمل کردند رفت و امروز با همان قدرت مالی در برابر دولت روحانی و رای مردم در انتخابات 92 و 96ایستاده است. به بهانه دفاع از انقلاب، می خواهند ضد انقلاب را حاکم مطلق کنند، در حالیکه برعکس نیروهای مترقی جامعه ما خود را وارث واقعی انقلاب 57 می دانند و برای عقب راندن حکومت می خواهند به آرمان‌های انقلاب تکیه کنند.
حکومت می تواند بنام انقلاب همچنان سخن بگوید و امیدوار باشد ولی نباید فراموش کرد، که تا زمانی که بنام "انقلاب" مردم را سرکوب می کنند، این امکان را نیز برای مردم باقی می گذارند که بنام انقلاب در برابر آن بایستند. می توان امیدوار بود که سد حکومتی در برابر تحولات روزی زیر فشار همین تضاد در هم بشکند!

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh


 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 674  راه توده -  6  دیماه  1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت