راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در سالن "سمیر امید" بغداد

برگزاری کنگره

حزب کمونیست عراق

آندری بریوکف- روزنامه پراودا

آزاده اسفندیاری

 

اوایل ماه ژانویه حزب کمونیست عراق دهمین کنگره خود را با حضور نمایندگان حزبی از ایالات مختلف این کشور در سالن سینما "سمیرامید" بغداد برگزار کرد. در مراسم افتتاحیه کنگره، تعدادی از مقامات ارشد دولت عراق، رهبران احزاب سیاسی، سازمان های ملی و دمکراتیک، نمایندگان انجمن های حرفه ای و اتحادیه ها، محافل اجتماعی و مذهبی و رسانه ها شرکت داشتند. کنگره کار خود را با پیام و تبریک تعدادی از احزاب کمونیستی و کارگری جهان، از آن جمله پیام حزب کمونیست روسیه آغاز کرد.

یکی از مهمترین بحث های کنگره در ارتباط با مسائل پیچیده و انباشته شده جامعه عراق، توجه به رویکرد های اصولی و پرنسیب های اجتماعی بود. بدین معنی که با توجه به شرایط اجتماعی امروز جامعه عراق، تنها راه موجود، پیش گرفتن راهکارهای مسالمت آمیز به منظور دستیابی به یک حکومت فدرال واقعا دمکراتیک و حافظ منافع مردم است که قادر به اجرای عدالت اجتماعی می باشد.

دستیابی به چنین امری مستلزم کار و کوشش همه جانبه و هدفمند کمونیست ها و دیگر نیرو های ملی و دمکراتیک عراقی برای تغییر تناسب قوا به منظور اصلاحات مترقی اجتماعی و سیاسی است. توجه خاص به ایجاد سازمان ها و اتحادیه های ملی و بسیج وسیع ترین نیروهای اجتماعی برای حمایت از صلح و اصلاحات اساسی جامعه می باشد.

حزب کمونیست عراق با توجه به تجربه سوسیالیسم قرن بیستم، در برخی از کشورها و درس گیری از آن به انتخاب راه سوسیالیسم، خود را وفا دار می داند.

با توجه به شرایط امروزی، کنگره تاکید داشت که در پیشگیری ده ها ساله سیستم سرمایه داری نئو لیبرالیستی توسط دولت های مختلف در عراق، نه تنها کشور را از بحران های مختلف رها نساخت بلکه خود موجب تشدید ناهنجاری و قطب بندی های سیاسی- اجتماعی و به حاشیه راندن میلیون ها شهروند عراقی شده است.

به نظر حزب کمونیست عراق، رفرم های اساسی و اصلاحات اقتصادی باید بر مبنای تولید ملی و توسعه منابع انسانی صورت گیرد. دستیابی به توزیع عادلانه و استفاده از منابع طبیعی امری است ضروری و باید با خواست های ملی همراه باشد و همه شهروندان را تحت پوشش قرار دهد و نه بر اساس معیار های دینی و مذهبی.

حزب بر این عقیده است که بخش دولتی اقتصاد باید مبنا قرار گرفته و بخش تعاونی و خصوصی تابع و یا تکمیل کننده اقتصاد کشور باشد. کمونیست ها اعتقاد دارند که کشاورزی باید نوسازی شده و زیر ساخت های روستایی در جهت اعتلای اقتصاد کشور دگر گون شوند.

کنگره تمام تروریسم در عراق را محکوم کرد و از دولت خواست تا با در پیش گرفتن یک برنامه جامع امنیتی، اقتصادی و فرهنگی وارد عمل شود و به آسیب دیدگان عملیات تروریستی و قربانیان در اسرع وقت کمک های لازم و فوری برساند و برای پناهندگان جهت بازگشت به محل های خود شرایط لازم را مهیا کند.

حزب کمونیست از اقدامات دولت، نیروهای نظامی و امنیتی، نیروهای مردمی و نیروهای کرد در مبارزه با تروریست های داعش پشتیبانی کامل می کند.

حزب کمونیست دولت را موظف می داند تا در همه عرصه ها و در مقیاس وسیع با فساد که مشکل  جدی و اساسی در کشور است مبارزه کند.

کنگره یکی دیگر از وظایف مهم دولت این کشور را شرکت دادن زنان در امور اجرایی و به دست گرفتن نقش در خور و بهبود شرایط زیستی برای آنان می داند. حزب خواستار توجه ویژه به حل مشکلات اجتماعی جوانان عراق خصوصا مسئله بیکاری است. باید شرایط را برای تحصیل و آموزش و پرورش جوانان و کشف استعداد های آنان جهت پرورش نسل پاک و سالم درعراق دمکراتیک و مدرن فراهم کرد.

در برنامه پایانی کنگره حزب کمونیست عراق، اعضای کمیته مرکزی جدید حزب انتخاب شدند و "رائد فهمی" به عنوان دبیر اول حزب انتخاب و معرفی گردید.

 

 

http://gazeta-pravda.ru/archive/issue/12-30509-3-6-fevralya-2017-goda/vykhod-iz-krizisa-est/

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 588  راه توده -  28 بهمن ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت