راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

شمار خوانندگان

آفتابی است، دلیل آفتاب

  

نظر مردم برایم بسیار مهم است و در محیط زندگی خودم با مردم در ارتباطم. وقت برای آنها می گذارم. به دوستان توصیه می کنم همین روش من را داشته باشند و در دام بحث هائی که برای وقت و بازداشتن ما از کار اصلی است نیفتند. پیک بیش از 9000 عضو روی تلگرام دارد و حدود 10000 هم روی پیج و فیسبوک. ما برای مردم کار می کنیم و من انعکاس تلاش راه توده و پیک نت را در میان مردم در همین شهر بزرگی که زندگی می کنم شاهدم. گاهی یک خبر ما نزدیک به 45 هزار خواننده دارد. مخالفان ما مانند موری در مقابل نظرات مردمند. در این سیل مردمی یا همراه می شوند و یا نابود - باید بیاموزند - ما هم همه سعی خود را در این مورد می کنیم.- خلقی می فهمند - این را آمار روزبروز خوانندگان نشان می دهند.

برخی ها خنده دارند - نه اینکه تو را به شوق بیاورند - نه - یک خنده تلخ به سراغ آدم میاد برای این همه نفهمی و نادانی. اهمیت مسئله بودن در میان مردم است.

روز پنجشنبه مهمانی خانوادگی داشتیم. پسر خاله ام رو سه سالی بود ندیده بودم - در گذشته گرایشات چپ برانداز داشت ولی عضو گروهی نبود. حالا بعد از سه سال که دیدمش - سر خط همه اخبار را به روز بود - علاوه بر اون گفت: دختر خاله راه توده رو می خونی؟ مقالاتش عالیه - پیک نت هم راه توده ایست که من مرتب می خونم - امروز منتشر شده - مواضعش خیلی درسته .

انگشت به دهن ماندم و گفتم آره می خونم - و چقدر دلم می خواستم بگویم من خودم یکی از ویراستارهای مطالب آن هستم و مسئول جمع آوری آمار خوانندگان.

خب، این حاصل زحمت های روزانه پیک و راه توده است - هر روز خبرها در همه زمینه ها با وسواس و دلسوزی و دقت اینکه خط و خطوط پیک رعایت بشه - تهیه میشه - خبرها به دقت از زیرگزینش سردبیر رد میشه - چند خبر تحلیلی در میاد - انتخاب عکس هم داستان خودش را دارد - حاصل این زحمات افزایش تعداد خوانندگان است که روز به روز بیشتر می شود. از اصلاح طلب و حکومتی تا مردم عادی و توده ای ها. نه تنها در مورد مسائل داخلی بلکه در مورد همه مسائل جهانی با دقت موضع گیری می کنید. از موضع گیری در برابر جنگ سوریه که مقابل همه نظرات گمراه از جمله توسط امثال تاج زاده ایستادید. همین مورد ترامپ رو ببینید با چه وسواس و صبوری موضع درست گرفتید. اینها را مردم متوجه می شوند - الا آقایان نیم درصدی!

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 588  راه توده -  28 بهمن ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت