راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

سرمقاله 588

مجمع حلقه به گوشان می تواند

مصلحت مملکت را تشخیص بدهد؟


با درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله موحدی کرمانی، یکی از امامان جمعه تهران و داور جناح راست موقتا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. در دهه شصت که شورای نگهبان به یکی از موانع عمده تصویب و طرح‌ها و لایحه‌های مورد نیاز کشور تبدیل شده بود، آقای خمینی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر فراز سر شورای نگهبان ایجاد کرد تا به کارشکنی این شورا در اجرای قانونی شدن مصوبات مجلس خاتمه دهد. از جمله نخستین مصوبات این مجمع تصویب قانون کار بود که سالها شورای نگهبان مانع از آن شده بود.
با روی کار آمدن آقای خامنه‌ای که رهبر و مجلس و شورای نگهبان همه راستگرا و با همدیگر همسو شدند نیاز به مجمع تشخیص مصلحت هم از بین رفت و نقش آن کاهش یافت و به امور مشورتی محدود شد هر چند هنوز به لحاظ وزن هاشمی رفسنجانی اعتبار معین خود را داشت.
اکنون با درگذشت آقای هاشمی مجمع تشخیص مصلحت نظام عملا فاقد نقش است. چرا که اکثریت اعضای آن از جناح راست و موتلفه هستند و هیچ اعتباری بین مردم ندارند. افرادی مانند مصطفی میرسلیم، محمد رضا باهنر، محسنی اژه ای، صفار هرندی، محسن رضایی، سعید جلیلی، مرتضی نبوی، حداد عادل، پرویز داوودی، محمد یزدی و مشابه آنان چه اعتباری در بین مردم دارند که بخواهند به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعتبار بدهند؟ به حال آن نظام که مصلحت آن را اینها‌ می‌خواهند تشخیص دهند باید گریست، کسانی که در شهر خودشان هم مردم به آنها رای‌ نمی‌دهند و همه شان روی هم جمع شوند به اندازه یک دهم محمد خاتمی در بین مردم اعتبار و رای ندارند.
 از همینجا به مسئله بعدی‌ می‌رسیم. یعنی به میزان درایت رهبری در اداره امور مملکتی.
مشتی کوتوله سیاسی چگونه می توانند مسئول تشخیص مصلحت نظام باشند؟ امثال محمد خاتمی که اگر ذره‌ای شعور و صداقت سیاسی که نه، ذره‌ای دور اندیشی وجود داشت اکنون باید حداقل ریاست این مجمع را داشته باشد. شخصیتی که بسیار مسلط تر از امثال میرسلیم و صفار هرندی و پرویز داوودی مصلحت نظام را‌ می‌تواند تشخیص بدهد بویژه که دارای پایگاه وسیع مردمی است. آقای خامنه‌ای با کنار گذاشتن امثال محمد خاتمی، خود بدست خود "نظام" را از حمایت و پشتیبانی مردم محروم کرده است. آیا این می شود "تشخیص مصلحت نظام"؟ آیا چنین ترکیبی از مجمع مصلحت و سپرده شدن سکان هدایت آن بدست فردی مثل موحدی کرمانی می تواند بین نظام و مردم آشتی برقرار کند؟ با مرگ هاشمی، سرنوشت این مجمع نیز تبدیل شد به سرنوشت مجلس خبرگان. در مجلس احمد جنتی خبره شده و در مجمع نیز موحدی کرمانی مصلحت دان!
 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 588  راه توده -  28 بهمن ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت