راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

فاش نکردن

فاجعه 8 ساله

یک غفلت تاریخی

برای روحانی است

 

 

نکبت دولت هشت ساله احمدی نژاد همچنان گریبان دولت و مردم ایران را گرفته و کوشش‌های دولت روحانی برای پایان دادن به بلبشوی هشت ساله و سامان دادن به اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همچنان و با قوت با مقاومت جناح راست حکومتی روبروست. هفته گذشته نیز روحانی در یک سخنرانی ضمن انتقاد شدید از وضعیت ایران در دوران احمدی نژاد و با ارائه یک سلسله آمار از وضع خزانه کشور، مدیریت احمدی نژادی را با شیوه مدیریت دوران قاجار مقایسه کرد که توهینی است به قاجاریه. انصافا همانقدر که از مدیریت ناصرالدین شاه می دانیم و خوانده ایم اگر به ناصرالدین شاه معادل 800 میلیارد دلار داده بودند، او شاهی دیگر و ایران امروز هم چیزی دیگر بود.

وضع آن دوران چنان است که بقول اسحق جهانگیری معاون رئیس جمهور "هرقدر می‌خواهیم به آن دوران هشت ساله نپردازیم باز هم ممکن نیست". از سوی دیگر جناح راست حکومتی نیز که حامی هشت ساله احمدی نژاد و همه کثافتکاری های او بوده، دولت روحانی را متهم می‌کند که همچنان در زیر انتقاد از دولت گذشته پنهان شده تا بر نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی پنهان سرپوش بگذارد. این یک شانتاژ است که در جلسه اخیر مجلس خبرگان نیز نمایندگانی از نوع احمد جنتی و ابراهیم رئیسی داشت و به هیچ عنوان نباید بدان بها داد و تسلیم آن شد. نقد دولت احمدی نژاد توجیه مشکلات امروز نیست، کوشش برای یافتن راه حل برای این مشکلات است و به همین دلیل این نقد باید ادامه پیدا کند. یافتن راه حل برای مشکلات و کوشش برای غلبه بر آنها ممکن نیست مگر با نقد مداوم همه جنبه‌های آن دوران، در همه عرصه ها اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست خارجی، داخلی، احزاب، آزادی ها، دانشگاه‌ها و البته کودتایی که برای حفظ آن دولت شد.

یکی از وظایف دولت روحانی بیرون کشاندن همه پرونده‌های دوران احمدی نژاد و قرار دادن آن در معرض آگاهی و دید مردم است. این کار هر روز باید انجام شود و مردم باید بر همه ابعاد آنچه در این هشت سال بر ایران رفته آگاه شوند تا از تکرار احمدی نژاد‌ها جلوگیری شود. اگر هر روز درباره اختلاس های میلیاردی، فساد بیسابقه، مناسبات پشت پرده، شیوه مدیریت قاجاری، نابود کردن ثروت ملی، دستبرد به خزانه مملکت، تخریب محیط زیست، سیاست خارجی ماجراجویانه و نابخردانه و ایران برباده ده دوران احمدی نژاد برای مردم گفته شود باز هم کم است.

در مقابل آقای احمدی نژاد با نوشتن نامه به حسن روحانی و تکذیب سخنان وی درباره وضعیت خزانه، که در واقع تائید آن بود، می‌خواهد خود را غیرقابل پیش بینی نشان دهد و کاری کند که از مقابله با او بگریزند. در حالیکه از مقابله با او نباید گریخت. حضور حامیان احمدی نژاد در انتخابات یک فرصت است. از این فرصت برای آگاه کردن مردم نسبت به دوران احمدی نژاد باید بهره گرفت. احمدی نژاد خود هیچ نبود و هیچ نیست. قدرت او متکی بر پشتیبانی سیاسی و نظامی بود که تمام حکومت از او می‌کرد، از بیت رهبری گرفته، تا امامان جمعه و مجلس خبرگان و سپاه و نیروهای نظامی و انتظامی. بدون این پشتیبانی او صفر بود و همچنان هست. عکس‌هایی که از وی در روز رای گیری انتخابات 88 در دست است نشان می‌دهد که تا چه اندازه ضعیف و روحیه باخته است.

بحث و بررسی و ارائه آمار و اسناد دوران احمدی نژاد به مردم ایران یک وظیفه ملی است و دولت روحانی در این زمینه مسئولیت بزرگی دربرابر مردم دارد. بی‌اعتنا به شانتاژ جناح راست حکومتی که با تحمیل سکوت درباره احمدی نژاد در واقع می‌خواهد نقش خود در رئیس جمهوری و نکبت دوران هشت ساله را به فراموشی بسپارد به آگاه سازی مردم نسبت به وضعیت آن دوران در همه عرصه‌ها باید ادامه داد. همه ورزا، دست اندرکاران، مدیران به نسبت جایگاه و اطلاعات خود در این زمینه دربرابر مردم ایران وظیفه دارند و باید آنچه در حیطه کاری آنها در دوران احمدی نژاد گذشته به اطلاع مردم ایران برسانند. دوران احمدی نژاد نه باید فراموش شود و نه باید تکرار.

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 589  راه توده -  19 اسفند ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت