راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

انتخابات فرانسه

با همه قدرت

و ابتکار عمل

علیه راست افراطی

تدوین و ترجمه - عسگر داوودی

 

 

 

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 23 آوریل 2017 برابر با 3 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد. اگر هیچکدام از نامزدها برندهٔ اکثریت آرا نشوند، دور دوم انتخابات بین دو نفر اول در هفتم ماه مه 2017 برگزار خواهد شد. در این دوره انتخابات «حزب سوسیالیست»، «بنوا آمون» را برای این رقابت انتخاباتی معرفی کرده است. «حزب جمهوری خواهان» نخست‌وزیر سابق «فرانسوا فیون» را نامزد شرکت در این انتخابات اعلام کرده و رهبر حزب راستگرای افراطی «جبهه ملی» خانم «ماری لوپن» نیز سومین رقیب انتخاباتی این دوره معرفی شده است و «ژان-لوک ملانشُو» نیز که عضو «حزب چپ فرانسه » می باشد و نماینده چپ فرانسه در پارلمان اروپا در بروکسل نامزد «جبهه چپ» فرانسه می باشد. «ملانشُو» با حمله به اقشار مرفه، سوداگران اقتصادی و اتحادیه اروپا به میدان مبارزه قدم گذاشته است. «ژان-لوک ملانشُو» در انتخابات سال 2009 پارلمان اروپا انتخاب شد. این چهره سیاسی در اندیشه تغییر الگوی کنونی فرانسه است. او در سال 1986 وارد مجلس سنا شد، پنج سال پس از همسویی با «فرانسوا میتران» در سال 2000 عضو دولت سوسیالیست وقت شد، اما مدتی بعد از حزب سوسیالیست فاصله گرفت و در مخالفت با این حزب در سال 2005 بسیجی را علیه پیمان قانون اساسی اروپایی به راه انداخت. او مخالف سرسخت «ماری لوپن» می باشد. ایجاد حداکثر دستمزد، بازگرداندن سن بازنشستگی به 60 سال، در اختیار گرفتن ساختمان‌های مسکونی خالی از سکنه ومدیریت بهینه قراردادهای دایمی و نیمه وقت عمده‌ترین هدف‌های ذکر شده در تبلیغات انتخاباتی اوست. او در توصیف جبهه چپ می گوید: « امور کشوری فرانسه از حرکت افتاده است. عملکردی در کار نیست. نوعی سلطنت پنج ساله عجیب و غریب حاکم است. دموکراسی مدرن باید دموکراسی پارلمانی باشد با نمایندگی قابل قبول که مردم احساس کنند که خودشان حضور دارند. اگر من انتخاب شوم، برای نظامی پارلمانی، مجلس موسسان را ایجاد خواهم کرد و آخرین رییس جمهور در پنجمین جمهوری خواهم بود و کلید کاخ ریاست جمهوری را در رودخانه سن خواهم انداخت.»

 

«پیر لوران» دبیر اول حزب کمونیست فرانسه در سال 1957 در شهر پاریس متولد شد. پدرش «پل لوران» از رهبران برجسته دهه 1960 حزب کمونیست فرانسه بود. او در رشته اقتصاد در دانشگاه پاریس تحصیل کرده است و در همین دوران عضو اتحادیه سازمان جوانان حزب بوده در سال 1982 بعنوان دبیر اول سازمان جوانان حزب انتخاب شد. پس از پایان تحصیلات، در سال 1985 بعنوان متخصص اقتصادی همکاری خود را با روزنامه ارگان مرکزی حزب کمونیست فرانسه «اومانیته» آغاز کرد. در سال 1999 رسما رئیس هیات تحریریه اومانیته و سپس سردبیر اومانیته شد. در سال 2000 عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست فرانسه شد و پس از 9 سال، در سال2009 دبیر دوم حزب شد و مسئولیت خود در روزنامه اومانیته را ترک کرد. لوران در 53 سالگی جانشین «ماری ژوراس بوفه» دبیر اول حزب کمونیست فرانسه شد. این در شرایطی بود که فرانسه شرایط حساس سیاسی را در پیش داشت و پیر لوران مسئولیت حساسی را عهده دارشده بود. درهمین دوران او با تشکیل یک جبهه چپ، درکنار "ژان لوک ملانشو" و "کریستیان پیکه" دو رهبر احزاب چپ فرانسه وارد مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شد .

 

ماهنامه «کلارا» (با یاد «کلارا ستکین» زن مبارز کمونیست آلمانی)، نشریه پارلمانی «حزب چپ آلمان» است. این ماهنامه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با «پیر لوران» گفتگوئی انجام داده است که در زیر می خوانید:

 

سوال: در ماه آوریل امسال انتخابات ریاست جمهوری در کشور شما برگزار می شود، با درنظر گرفتن وضعیت بین المللی فعلی و با توجه به همسایگی آلمان با فرانسه، این انتخابات در آلمان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقطع فعلی وضعیت نیروهای سیاسی فرانسه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

پیر لوران: فرانسه پس از سی سال ریاضت سیاسی اکنون خسته است. بویژه در دوران ریاست جمهوری «نیکلای سارکوزی» و «فرانسوا اولاند» فرانسه تحت انقیاد و سلطه فرامین بازار مالی قرار داشته. نتیجه این تسلط: بیکاری گسترده،عدم امنیت فزاینده، پائین بودن دستمزدها، افزایش نابرابری و فقر.در ده سال گذشته است. میزان بیکاران از یک میلیون به نه میلیون افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این موضوع افزایش بیکاری است. این موضع باعث شده است تا بحران اجتماعی بار دیگر به قلب سیاست باز گردد.

 

س: حزب کمونیست فرانسه در این انتخابات از «جنبش مقاومت فرانسه» حمایت می کند.این جنبش چه اهدافی را دنبال می کند؟

 

ج: «جنبش مقاومت فرانسه» یک حزب نیست بلکه جنبشی است که «ژان لوک ملانشو» (عضو حزب چپ فرانسه و نماینده چپ در پارلمان اروپا.م) آنرا بنیانگذاری کرده است تا برنامه های کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو را پیش ببرد. حزب کمونیست فرانسه از او به دلایل قرابت های سیاسی در اهداف انتخاباتی اش پشتیبانی می کند. حزب کمونیست فرانسه از اعلام کاندیدا برای خود صرفنظر کرده وجهت یک پارچه نگاه داشتن و جلوگیری از تشتت سیاسی در بین چپ فرانسه از او حمایت می کند تا حد ممکن تعداد بیشتری نماینده با دیدگاه چپ به مجلس بفرستد. بدین ترتیب این تعداد نمایندگان از مجموعه جریانات فکری: کمونیست، سوسیالیست و طرفداران محیط زیست خواهند بود. هدف ما از این اتحاد عمل جلوگیری از انتخاب شدن کاندیدای راست و راست افراطی حتی در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری است. چنین موضوعی یک فاجعه محسوب خواهد شد.(لوران در رابطه با چگونگی تداخل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس توضیح نمی دهد.م)

 

س: خواست های اصلی شما چست؟

 

ج: ما پروژه ای را تحت عنوان « اجتماع فرانسه» ارائه کرده ایم که این پروژه در مخالفت با منطق سرمایه داری است. ما می خواهیم قدرت سرمایه داری را محدود کنیم. ثروت را تقسیم کنیم، برای ایجاد کار سرمایه گذاری کنیم و برابری بین زن و مرد را ایجاد کنیم و اشکال جدیدی از تولید را بنیان گذاری کنیم.هدف ما  ایجاد یک جمهوری جدید از زنان و مردانی است که اتحاد عمل و دوستی جهانی و اروپائی جدید را بنمایش می گذارند.

 

س: آمارپیش بینی شده برای انتخابات پیش رو تا حدی نگران کننده است. این آمار حاکی از امکان موفقیت حزب «جبهه ملی» ماری لوپن در این انتخابات است.

 

ج: البته خطر انتخاب شدن راست افراطی شبیه انتخاب شدن راست افراطی در لهستان وجود دارد.اما ما باید بکوشیم تا با اتحاد عمل کلیه نیروهای چپ فرانسه و با افشاء گری دائمی دروغگوئی های «جبهه ملی»، جلوی پیشروی راست افراطی را بگیریم. برای جلوگیری از پیشروی دراماتیک راست افراطی ضروری است تا دو موضوع در نظر گرفته شود: اتحاد عمل چپ از یک سو و از سوی دیگر افشاء دروغ پردازی های «جبهه ملی». این حزب مدعی است که سخنگوی بحران زده های جامعه فرانسه است! اما برنامه عملی این جریان اعلام جنگ به فقرا و دفاع از بازارهای مالی  و سرمایه داری است. در چند روز آینده حزب ما کتابی افشاء گرانه در رابطه با دروغ پردازی راست افراطی و خطر روی کار آمدن ماری لوپن منتشر خواهد کرد.

 

س: انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه چه تاثیری در وضعیت فعلی اروپا می تواند داشته باشد؟

 

ج: فرانسه پنجمین قدرت جهانی است. جایگاه مهمی در جمع کشور های اروپا دارد.اگر برنامه های پارلمانی فرانسه تحت نظر نیروهای چپ رهبری شود، می تواند حتی مجموعه کشور های اروپائی را از وضعیت نا بسامان فعلی خارج کند. حضور چپ ها در سیاستگذاری فرانسه حتی در تقویت وضعیت چپ های دیگر کشور های اروپائی نیز موثر خواهد بود!

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 589  راه توده -  19 اسفند ماه 1395

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت