راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعدام

فریدون ابراهیمی

دادستانی که به داد

مردم تبریز می رسید

 

"فریدون ابراهیمی" از برجسته ترین رهبران حزب دمکرات آذربایجان و دادستان جمهوری خودمختار آذربایجان بود که پس از حمله ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و درهم شکستن آن جمهوری خودمختار، بدستور شاه به دار آویخته شد. متولد 29 آبان در سال 1297 در شهر آستارا بود و زمانی که به دار کشیده شد 29 ساله بود.

در تيرماه ۱۲۹۹، پس از شرکت در اولين کنگره فرقه عدالت در شهر انزلی و بنيانگذاری حزب کمونيست ايران، تشکيلات اين حزب را در آستارا پايه گذاری کرد. در سال ۱۳۲۰، زمانی که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول تحصيل بود، تبدیل به یکی از فعال ترین دانشجویان در جنبش دانشجويی شد . از همان دوران نوشتن مقالات و تحلیل های سیاسی را آغاز کرد و در سال ۱۳۲۲؛ پس از تاسيس روزنامه "آژير"، توسط "جعفر پيشه وری"، شروع به همکاری با اين روزنامه کرد و در همين سال به عضويت هيئت تحريريه آن روزنامه درآمد. با روزنامه های "خاور نو"، "آذربايجان" و ساير مطبوعات دموکراتيک آن زمان همکاری کرد و مقالاتی در تحليل مسائل اجتماعی و سياسی روز ایران نوشت. در خرداد سال ۱۳۲۴ در رشته حقوق سياسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصيل شد. علاوه بر زبان آذربایجانی، به زبانهای فارسی، فرانسه و عربی تسلط داشت.  رشته تحصیلی و زبان هائی که میدانست موجب شد تا بارها وزارت امور خارجه وقت از او برای همکاری و استخدام در آن وزارتخانه دعوت کند، اما ابراهیمی این دعوت ها را نپذیرفت و به آذربایجان بازگشت.

۳ شهريور ماه ۱۳۲۴ فراخوان ۱۲ ماده ای فرقه دموکرات آذربايجان منتشر شد.  در اين اعلاميه از مردم آذربايجان دعوت شده بود که برای مبارزه در راه آزادی با هم متحد شوند.

در ۱۴ شهريورماه ۱۳۲۴، روزنامه "آذربايجان"، ارگان رسمی فرقه دموکرات آزربايجان منتشر شد.

فريدون ابراهيمی در اين زمان شروع به همکاری با "آذربايجان" کرد. مقالات وی درباره تاريخ تمدن آذربايجان نقش مهمی در برانگیختن غرور ملی مردم آذربايجان داشت.

فريدون ابراهيمی در اولين کنگره فرقه دموکرات آذربايجان، که در ۹ مهرماه ۱۳۲۴، با شرکت ۲۳۷ نماينده مردم آذربايجان در تبريز تشکيل شد شرکت کرد.

پس از تشکيل مجلس مؤسسان، هيئت حکومت ملی آذربايجان، که از ۳۹ نفر تشکيل می شد و سيد جعفر پيشه وری در رأس آن قرار داشت، تعيين گرديد. فريدون ابراهيمی نيز یکی از اعضای این هيئت انتخاب شد و سپس به سمت دادستان کل آذربايجان منصوب شد.

در حمله ارتش شاهنشاهی در ۲۱ آذرماه ۱۳۲۵ به آذربايجان فريدون ابراهيمی همراه با شماری دیگر از اعضای دولت و حزب دمکرات آذربایجان در داخل ساختمان کميته مرکزی حزب سنگر گرفتند و ۳۴ ساعت در برابر ارتش شاه که با همه تجهیزات نظامی وارد تبریز شده بود مقاومت کردند. این مقاومت سرانجام در هم شکسته شد و فریدون ابراهیمی توسط ارتش مهاجم شاهنشاهی دستگیر و  ساعت ۴ صبح روز اول خرداد ۱۳۲۶ ، در خيابان ستارخان تبريز، مقابل باغ گلستان به دار آویخته شد.

مشهورترین مقالات ابراهیمی تحت عنوان "آذربایجان سخن میگوید" در باره تحلیل وضع اجتماعی مردم آذربایجان است.

 


 

 

 تلگرام راه توده :

https://telegram.me/rahetudeh

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 625  راه توده -  2 آذرماه  1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت