راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

در صورت تائید آن در رفراندم 

قانون اساسی جدید


در کوبا


به اجرا گذاشته می شود

 

ترجمه و تدوین - عسگر داوودیدر یک نشست تاریخی دو روزه 506 نماینده مجلس قانون گذاری کوبا طرح پیشنهادی برای تصویب قانون اساسی جدید کوبا را تائید کردند. این طرح قرار است 15 اگوست به رفراندم گذاشته شده و پس از تائید مردم به اجرا گذاشته شود.
روزنامه یونگه ولت با نشر این خبر نوشت: طرح پیشنهاد شده توسط یک کمیسیون 33 نفره با مدیریت «رائول کاسترو» دبیراول حزب کمونیست کوبا و «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهور به پارلمان پیشنهاد شده بود. طرح قانون اساسی جدید دارای 224 ماده می باشد. طرح تائید شده توسط مجمع قانونگذاری کوبا روزهای سیزدهم و چهاردهم آگوست مورد بحث و بررسی محافل دولتی، کارگری، دانشجوئی و مناطق شهری قرارخواهد گرفت و پس ازتکمیل و تغییرات احتمالی به پارلمان ارجاء و سپس با رای دو سوم نمایندگان تصویب و سپس به رای مردم گذاشته خواهد شد. زمان رای گیری نهائی پانزدهم آگوست اعلام شده است. دریافت یک جلد از طرح قانون اساسی جهت مطالعه و بررسی برای هر کوبائی ممکن شده است. در صورت تصویب قانون اساسی جدید در روز رفراندم، این قانون از ماه نوامبر امسال ارزش اجرائی خواهد داشت.
«هومرو آکوستا» منشی دفتر سیاسی حزب کمونیست کوبا می گوید: قانون اساسی جدید مخالف قوانین اصلی اقتصادی و اجتماعی فعلی نیست. بدین معنی که ماهیت سوسیالیستی انقلاب و نقش رهبری حزب کمونیست کوبا را نفی نمی کند.
در قانون جدید برنامه ای ده ساله برای راه اندازی و فعال کردن کارگاه های کوچک و متوسط به عنوان مکمل های اقتصادی پیش بینی شده است. تولیدات اصلی و دارائی ها دولتی واهرم های اقتصادی اصلی همچنان به عنوان دارائی های ملی در اختیار دولت خواهد بود.
شایان ذکر است که در حال حاضر تعداد 591 هزار تن در بخش خصوصی کوبا مشغول به کار هستند که 13 درصد فعالان اقتصادی کوبا محسوب می شوند.
روزنامه «گرانما» ارگان حزب کمونیست کوبا از جمله موارد اصلی موجود در قانون اساسی جدید را اینگونه اعلام می کند: وجود «دولتی سوسیالیستی، دمکراتیک، مستقل با حاکمیت قانون»، «حفاظت و نگهداری محیط زیست، مثلا موظف بودن به مبارزه برعلیه تغییرات محیط زیستی و تخریب محیط زیست.»
«ممنوعیت فعالیت های تخریبی که موجب تضعیف حاکمیت دولتی» شود، «دموکراتیزه کردن فضای مجازی»، «گارانتی حفظ و حمایت از حقوق فردی»و «برقراری عدالت اجتماعی»
قانون اساسی جدید مالکیت خصوصی را به رسمیت می شناسد. همچنین «دگر جنس باش» ها را با عنوان «اقلیت جنسی» می شناسد ونه فقط حقوق قانونی «دگرجنس باش» ها را همچون قبل به رسمیت می شناسد بلکه حق ازدواج برای «دگر جنس باش» ها را نیز تائید و به رسمیت شناخته است. این بخش تحت عنوان حمایت از«اقلیت های جنسی» عنوان گذاری شده است.
همچنین اختیارات حکومتی توسط رئیس جمهور و رئیس دولت (صدراعظم) اعمال خواهد شد.
هفته نامه «اشپیگل» چاپ آلمان با عنوان هائی کلی تغییرات جدید در قانون اساسی کوبا را اعلام می کند: خصوصی سازی بیشتر، بازار فروش بیشتر و آزادی مذهبی بیشتر. برابری حقوقی، سرمایه گذاری خارجی و حق داشتن دارائی ها بیشتر.
روزنامه «نویس دویچلند» نیز که از جمله رسانه های مرتبط با «حزب چپ آلمان» است نیز در این رابطه نوشت:
در سال 2010 فیدل کاسترو رسما حمایت خود و دولت کوبا را از حقوق «دگر جنس باشی» ها اعلام کرد. از آن تاریخ «ماریلا کاسترو» دختر «رائول کاسترو» دبیر اول حزب کمونیست کوبا در حین نمایندگی مجلس، نماینده گی حفاظت از حقوق «دگر باش جنسی» ها را نیز به عهده دارد. او در تمامی مجالس، راهپیمائی وتظاهرات «دگر باش جنسی» های کوبا با حضور در صف اول راهپیمایان و با حمل پرچم و پلاگارد ها، حمایت و حفاظت از حقوق این «اقلیت های جنسی» در کوبا را نمایندگی می کند. او معتقد است که تمایلات «دگر جنس باشی» نباید قبیح جلوه داده شود.

تلگرام راه توده:
https://telegram.me/rahetudeh


 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 656  راه توده -  18 مرداد ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت