راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

خودکامگی

اردوغان درترکیه

قانونی می شود؟

اومانیته- ترجمه آذرنگ

 

 

اردوغان می خواهد قدرت کامل را در ترکیه بی سروصد در دست گیرد و به همین دلیل رئیس جمهور ترکیه تصمیم دارد انتخابات  زود هنگام را در تاریخ 24 ژوئن در ترکیه  برگزار کند. پیشنهادات اجباری رئیس جمهور در مورد «اصلاحات قانون اساسی » ترکیه موقعیت او را  تقویت  کرد و حالا یک میدان است و یک « ماتادور» و گاو قدرت در میدان. او از هیچ چیز بیم و ترس ندارد. جاه طلبی وی حالا «با اصلاحات در قانون اساسی » جنبه قانونی گرفته و به همین دلیل او به خود اجازه میدهد که بار دیگر نامزد ریاست جمهوری شود. البته بعید نیست که مردم ترکیه این  جاه طلبی او را به بایگانی تاریخ بسپارند. بویژه که ملی گرایان در پی چاره ای برای محدود کردن او هستند. حتی از میان «حزب عدالت و توسعه » و یا نیروهای راست گرائی که با او متحد شده اند.  اردوغان به لطف یک کودتا ناکام در تابستان 2016 موقعیت خود را مستحکم کرد. اما خیلی زود متوجه شد که برای تثبیت این قدرت باید هرچه زودتر قانون اساسی را به سود قدرت خود تغییر بدهد.  این اصلاحات در اوریل 2017  به رای گذاشته شد.

انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در پائیز 2019 برگزار شود اما اردوغان پس از نظر سنجی تصیم گرفت در تاریخ 24 ژوئن سال جاری انتخابات را برگزار کند.

پس از انتخابات مقام نخست وزیری از قانون اساسی حذف خواهد شد و رئیس جمهور تمام قدرت را در دست خواهد گرفت. «هموطنان ما میخواهند اصلاحات را در اسرع وقت انجام دهیم».

کمال قلیچ دار اوغلو رهبر کمالیست حزب جمهوریخواه از این خیز اردوغان  آگاه است و در آینده  نبرد سختی در کشور آغاز خواهد شد. آیا این جمله قلیچدار «سال 2018 سال دمکراسی خواهد بود و  ما آماده هستیم  و پیروز خواهیم شد» به آسانی تحقق خواهد یافت؟ وی می افزاید «در این مبازره هر گونه اختلاف و نا سازگاری  با اردوغان از طرف دولت سرکوب میشود، مطبوعات خفه میشوند و معترضان سرکوب و زندانی میشوند اما با همه اینها ما که سومین حزب در قدر ت ترکیه در پارلمان هستیم  باید از منافع مردم دفاع کنیم.

پیش بینی ها بر این مبناست که در ترکیه باید در انتظار دیکتاتوری بود. اکنون دولت بسیاری از نمایندگان مترقی مجلس را دستگیر و زندانی کرده است.  حتی "دمیترتاس" رهبر حزب « اچ .د .پ»  در زندان است. با برگزاری انتخابات زود هنگام اردوغان خواهان استقرار  اسلامگرائی در سطح گسترده به روش خود در ترکیه است. اتئلاف احزاب کرُد و چپ و شخصیت های مترقی خواهند توانست مانع اردوغان شوند؟ و یا خود زیر چرخ دنده قدرت رئیس جمهور نابود خواهند شد؟

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 643  راه توده -  6 اردیبهشت ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت