راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

احسان طبری

 در ایران

زنده است!

  

مجله ادبی - هنری "پرنیان" که یک کانال تلگرامی نیز با همین نام دارد، درتازه ترین شماره خود با توجه به تفاوت طبقاتی هولناک و تاریخی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته و می رود که به جنبش عمیق چپ و سوسیالیستی و عدالتخوانه فرا روید، جمله زیر را از زنده یاد احسان طبری روی جلد خود منتشر کرده است. خود همین اقدام به انتشار نشان میدهد که انسانها درجسم خود می میرند اما در نام و اثری که بر جامعه و اندیشه انسانی می گذارد هرگز نمی میرند. حتی اگر انواع حیله های تبلیغاتی را درباره آنها به کار ببرند و در خیال خویش "مرگ" اندیشه و شخصیت او را اعلام کرده باشند.

 

 

«...... من در زندگی بارها کوشیدم این "دسپوتیسم (خدایگان سالاری ) شرقی" را در سیرِ مشخصِ آن وصف کنم:

در "گئومات"،

در " فرهاد چهارم"،

در "شادی خردمند"،

در "جهان بینی ها و جنبش ها"،

در "شکنجه و امید"،

در "ایران در دو سده ی واپسین"،

و در بسیاری بررسی ها و داستان ها و داستانک های دیگر خود.

ولی همیشه این عطش در من به جای مانده که دِینِ انسانی خود را به پامال شدگانِ قرون هنوز ادا نکرده ام.

هر کس را که رنجِ انسان آزارش می دهد، طبعا" عشق به سعادت او و ادراک عمیق او به راهنمای حیاتش بدل می شود. چگونه چنین نشود که خود ما در این اعصارِ بی رحم زیسته ایم و می زئیم.....

باری بر دوشِ ماست، بار گرانی از جور و فساد هزاره ها! آیا خواهیم توانست رازِ عدالتِ اجتماعی، رمزِ حقیقتِ علمی را فرا گیریم و آن را در سرزمین بلازده ی خود پیاده کنیم؟

به باورِ من حتما" خواهیم توانست.....»

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetude

 

 

 

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 652  راه توده -  21 تیر ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت