راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

نگاهی به پیشنهادهای

دکتر راغفر

راه حلی هائی

برای بیرون کشیدن

کشور از بحران!

 

 
اقتصاد ایران و معیشت و رفاه حداقلی مردم، زیر فشار اقتصادی نهادهای نظامی و انتصابی از یکسو و رانت خوارهای لانه کرده در اتاق بازرگانی در حال فروپاشی است. در این شرایط همه کارشناسان و صاحبنظران میهندوست می کوشند راه هایی را برای کاهش و تخفیف بحران و ایجاد امکان برونرفت از آن مطرح کنند.

از جمله آقای دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا هفته گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایلنا برخی پیشنهادها و راهکارها را مطرح کردند که بنظر ایشان می تواند در تخفیف بحران موثر باشد. به گفته ایشان با وضعیتی که برای کشور پیش آمده و تحریم هایی که بزودی گریبان ما را خواهد گرفت مسئله اصلی توجه به ظرفیت‌های داخلی است. ایشان راهکار را در چند بند بیان کرده که بطور خلاصه عبارتند از :

1- باید عفو عمومی اعلام شود و همه بجز قضات متخلف، نمایندگانیا وزرایی که درگیر رانت هستند و سایر منصب دارانی که به هر نحو دستشان در جیب و خون ملت است عفو شوند.

2- رسانه ملی بستر گفتگوی پاک را فراهم کند.

3-نحوه تخصیص بودجه شفاف سازی شود.

4- تمام نیروهای نظامی، امنیتی، دفاتر امام جمعه و بیوت علما سریعا از اقتصاد خارج شوند.

5- تجمیع بانکهای خصوصی تنها در یکیا دو بانک خصوصی و انحلال و ادغام بانکهای نظامی در بانکهای دولتی برای شفاف سازی اقتصاد.

می توان پذیرفت که دکتر راغفر پیشنهادهای مناسب و منطقی را مطرح کرده اند که دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی است و می تواند با پیشنهادها و راهکارهای دیگر کارشنان میهندوست و دلسوز تکمیل یا اصلاح شود. ولی در اینجا دو مسئله وجود دارد. اول رسیدن به

یک تفاهم بر سر راهکارهای مقابله و برونرفت از بحران.

دوم چگونگی تحمیل آنها به حاکمیت.

هر پیشنهادی برای اصلاح امور و از جمله بسیاری از پیشنهادهای دکتر راغفر منافع گروه های بزرگی در حاکمیت یا بقول خود ایشان "نظام تصمیم گیری های اساسی" را در خطر قرار می دهد و آنها در برابر آن مقاومت می کنند. برای مقابله با این وضع بنظر می رسد که کارشناسان میهندوست کشور باید گفتگوها و تبادل نظرهای میان خود را افزایش دهند تا بتوانند به یک برنامه مشترک دست پیدا کنند و موافقت مردم را با آن جلب و زمینه تحمیل آن را به حاکمیت فراهم کنند. خطرناکترین چیزی که امروز کشور ما را تهدید می کند سردرگمی در شناخت راه های مقابله با وضع موجود است و خوشبختانه به نظر می رسد که تلاش ها و گفتگوها برای غلبه بر این سردرگمی و رسیدن به راه حل های مورد توافق در حال افزایش است. بدیهی است کارشناسان حکومتی و مدافعان ادامه وضع موجود و غارتگری و فساد و قاچاق و اختلاس هم بیکار نمانده و آنها هم طرح های خود را برای فرو رفتن بیشتر در باتلاقی که سه دهه است کشور را به کام آن کشانده اند ارائه خواهند داد. تقابل این برنامه ها شرایط را برای آگاهی بیشتر مردم و درک راه های مقابله با بحران فراهم خواهد کرد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 648  راه توده -  24 خرداد ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت