راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دویستمین سالروز

تولد مارکس

روزنامه پراودا

ترجمه - آزاده اسفندیاری

 

 

روز چهارم ماه مه بمناسبت دویستمین سالروز تولد کارل مارکس، اندیشمند بزرگ دوران، مراسم رسمی در مجلس کنگره خلق چین برگزار شد. بنیانگذار اندیشه کمونیستی و تاریخ ساز جهان در جمهوری خلق چین از جایگاه بی نظیری برخوردار است.

طی مراسمی که به همین مناسبت در مجلس کنگره خلق چین برگزار شد شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست و رئیس جمهور این کشور گفت: در دویست سال گذشته، با وجود تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی، نظریات کارل مارکس همچنان مانند نور حقیقت بر جهان پرتو افکن است واعتبار جهانی دارد و نام کارل مارکس رهبر و معلم پرولتاریا و نیروی کار جهانی به عنوان بزرگترین متفکر دوران به ثبت رسیده است.

امروز ما صادقانه با فرا رسیدن دویستمین سالگرد تولد مارکس در این جلسه شرکت کرده ایم تا با گرامی داشت شخصیت، از نقش تاریخ ساز و روح بزرگش با احترام یاد کنیم.

رهبر حزب کمونیست چین یاد آوری کرد، مارکسیسم باید آموخته شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل گردد. در چین فلسفه مارکسیسم به عنوان مبنای ایدئولوژیک و راهنمای عمل خلق های ما  قرار دارد.

 

قرقیزستان

 

حزب کمونیست قرقیزستان نیز روز پنجم ماه مه با برگزاری میتینگ و گذاشتن تاج های گل به پای مجسمه کارل مارکس، دویستمین سالروز تولد او را جشن گرفت. یکی از فعالین حزب کمونیست طی سخنانی در این مراسم گفت، صحت اندیشه های مارکس در زندگی روزانه مردم به روشنی قابل رویت است و بشریت راه پیش بینی شده او را دنبال می کند.

نیکولای بائیلو یک از پیشگامان حزب کمونیست قرقیزستان با تاکید بر نظریه ماتریالیسم دیالکتیک مارکس و پیش بینی خاتمه سیستم سرمایه داری گفت: در شرایط فعلی نظام سرمایه داری دچار بحران های عمیق اجتماعی است، یا جهان نابود خواهد شد و یا به سوی کمونیسم خواهد رفت.

 

لوگانسک

 

 در حالیکه اینترناسیونالیست ها و نیروهای ضد فاشیسم در سراسر جهان به مناسبت دویستمین سالروز ایدئولوگ کمونیسم با راهپیمایی و میتینگ یاد او را گرامی می داشتند، با ابتکار سازمان اتحاد کمونیست های جمهوری دموکراتیک مردمی لوگانسک (شرق اوکرائین) نشست بزرگی برگزار شد.

در مراسم یاد بود کارل مارکس تعدادی از مسئولان حزبی و جوانان کمونیست لوگانسک طی سخنانی از نقش آفرینی ایده مارکس در ساختن دولت قدرتمند اتحاد شوروی و بجا ماندن سنت های کمونیستی در جمهوری مردمی دنباس و دونتسک یاد کردند. یکی از سخنرانان  در اتباط با حوادث شرق اوکرائین گفت: طی سال های گذشته نقش شوم و تخریبی سرمایه های فراملیتی در این منطقه به روشنی نمایان شده است. سنت های سرمایه داری برافروختن جنگ و کشتار است، آن ها کماکان خواهان به دست گرفتن سرنوشت بشریت به دست خود هستند. ما به وظیفه تاریخی خود باور داریم و با همکاری زحمتکشان روسیه و دنباس، با اتکا به تجارب درخشان تاریخی نسل های گذشته،سرزمین خود را از دست غول های غربی نجات خواهیم داد.

 

 

http://gazeta-pravda.ru/issue/46-30689-8-10-maya-2018-goda/sledovat-marksu/

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 644  راه توده -  20 اردیبهشت ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت