راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اعلام مقاومت

جبهه متحد چپ

علیه دولت فرانسه

اومانیته - ترجمه جعفر پویا

 

 

 

 

پس از تهاجم پارلمانی نمایندگان فرانسه در مجلس سنا و مجلس نمایندگان در این هفته، حزب کمونیست فرانسه اعلام کرد که دولت مکرون رئیس جمهور فرانسه در همه زمینه های اجتماعی در حال تخریب دستآوردهای اجتماعی فرانسویان است. او با این کار به ثروتمندان فرانسه هدیه میدهد.

پیر لوران دبیر کل حزب کمونیست فرانسه با موافقت حزب کمونیست ضمن اعلام مخالفت با برنامه های دولت، پیشنهادهای جدید حزب کمونیست به دولت را اعلام کرد.

پیر لوران پس از دیدار از 46 بیمارستان در 25 منطقه فرانسه دیدارهای آینده خود را از 88 بیمارستان در 37 شهر فرانسه برنامه ریزی کرد. هدف از این دیدارها حمایت از مخالفت های کارکنان و کاربران  بمنظور بهبود شرایط کار و افزایش حقوق است. وی با ارائه لایحه جدیدی به مجلس طبق قانون تقاضای بررسی و سازماندهی جدید در اداره بیمارستانها و استقلال خدمات عمومی را به مجلس پیشنهاد کرد.

لوران گفت با وجود تمام تلاشهای نمایندگان حزب کمونیست در مجلس، پیشنهادهای ما از طرف دولت بلوکه میشود. در صحن پارلمان نمایندگان چپ مجلس تصمیم گرفتند پیشنهادهای متعدد خود را از جمله در مورد بازنشستگی کشاورزان را بصورت پیشنهاد به مجلس ارائه دهند، درعین حال که اطمینان دارند نمایندگان مجلس سنا این پیشنهادها را بلوکه خواهند کرد. 

پیرلوران گفت که این حقوق بازنشستگی برای 85 در صد از کشاورزانی است که از حداقل حقوق برخوردارند و در سطح فقر زندگی میکنند .

در مواجه با پروژه های «خصوصی سازی دولت در بخش راه آهن و ایجاد رقابت در این بخش» کمونیستها تحت شعار "قطار من، من آن را میخواهم و آن را صددرصد عمومی اعلام میکنم." بسیج عمومی در تاریخ 20 مارس برای دفاع از شهروندان  در فرانسه را اعلام کرد. او گفت که اولویت در ایجاد یک جبهه مردمی، از شهروندان برای حمایت از یک سیاست مشترک در راه آهن برای ایجاد توازن  قدرت در جامعه و مقابله  با پروژه های خصوصی سازی دولت ضروری است.

 تاکنون 280 کمیته در این راه بسیج شده اند. به این مناسبت جبهه چپ فرانسه "ژان لوک ملانشون" و حزب کمونیست و دیگر نیروهای چپ با شرکت کارکنان خدمات عمومی و کارگران راه آهن بسیج عمومی را در تاریخ 22 مارس اعلام کردند. 

روز یکشنبه ژان لوک ملانشون در تلویزیون کانال 3 این ایده را تائید کرد و از یک مبارزه مشترک با شرکت تمام نیروهای چپ در مقابله با خصوصی سازی  تهاجمی نیروهای راست فرانسه که اموال عمومی را به حراج گذاشته اند سخن گفت. او حتی پیشنهاد رفراندوم را مطرح کرد. او گفت که به نظر کمونیستها رئیس جمهور فرانسه در تلاش تقویت قدرت شخصی خود در خدمت محافل مالی و سرمایه داری بزرگ است!

 .  https://www.humanite.fr/gauche-le-pcf-sur-de-multiples-fronts-.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 640  راه توده -  24 اسفند ماه 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت