راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

با شادباش نوروزی

امید و امیدواری

برای سالی که

آغاز می شود!

 

ما نيز مانند همه مردم ايران و همه دلسوزان ايران و ايرانی اميدواريم سالی که آغاز می شود، سالی باشد فارغ از دروغ، خشونت و نيرنگ حکومتی، که اگر چنين شود ريشه آن در جامعه خشک می شود. سالی که به قيمت ها لگام زده شود، حکومت تن به اصلاحات بدهد، زندانيان سياسی به خانه هايشان بازگردند، حقوق عقب افتاده کارگران پرداخت شود، فرهنگيان به حداقل شرايط يک زيست شرافتمندانه دست يابند، سایه بيم و هراس از سر دانشگاه ها رخت بر بندد، مجلس با جامعه همسو شود و دغدغه های مردم را درک کند. اميد، آنکه ریزگردهای جنوبی فرو نشیند و جام خالی دریاچه ارومیه پر آب شود. جز اين اميد و اميدواری های بسیار، چیز نمی ماند جز تبریک نوروزی.

دیدار به بعد از 13 نوروز!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

دیدار به بعد از 13 نوروز!

 

 

 

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 640  راه توده -  24 اسفند ماه 1396

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت