راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

اخبار کوتاه

از میان خبرهائی که

کمتر بازتاب می یابند

ترجمه: کیوان خسروی

 

خبرگزاری دولتی ترکمنستان گزارش داد که از ژانویه سال 2019 جمهوری ترکمنستان به ارائه رایگان برق، گاز، آب آشامیدنی و نمک به ساکنان کشور پایان خواهد داد. این تصمیم در نخستین جلسه شورای مردمی- عالی ترین ارگان دولتی کشور- اتخاذ شد. در مصوبه اعلام شده رئیس جمهور ترکمنستان "قربانقولی بردی محمدف" بمنظور تداوم توسعه مناسبات بازار آزاد در اقتصاد ترکمنستان و همچنین تنظیم هزینه ها و قیمت های برق، گاز، مسکن و خدمات عمومی شهری به تصویب رسیده است. قیمت های ترجیحی برای برق، گاز، آب آشامیدنی و نمک فروخته خواهد  شد. مردم ترکمنستان از سال 1992 بطور رایگان گاز طبیعی، آب و برق را دریافت می کردند. در سال 2003 برای نخستین بار رئیس جمهور ترکمنستان صفرمراد نیازوف اعتبار این مصوبات شورای مردمی را تا سال 2030 تمدید کرد، اما اکنون دولت در چارچوب برنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تصمیم به قطع آن گرفته است. (منبع. وستی فینانس. به روسی )

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                       شماره 663  راه توده -  12 مهر ماه 1397

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت