راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

جنبش انقلابی

از خیابان ها

تا صندوق رای

در الجزایر!

اومانیته - ترجمه آذرنگ

 

   

االجزایر در مسیر یک انقلاب پیش می رود؟ مردم به عقب نشینی های تاکتیکی حکومت اعتماد کرده و تغییرات بنیادین در نظام حاکم را حدس می زنند؟ انتخابات پیش روی الجزایر شاید بتواند پاسخ به این دو سئوال را آسان تر کند.

حکومت سعی در تصفیه شخصیت های منفور شناخته شده از صفوف خود دارد. شهروندان شاهد جابجایی شخصیت های سیاسی و فاش شدن اتهامات شگفت آمیز و حتی رویاروئی در خود رژیم هستند. نبرد سخت قبیله ای در ساختارهای دولتی و شبکه های سازمان های ماهواره ای و احزاب  سیاسی و اتحادیه های کارگری و انجمن های صنفی بشدت ادامه دارد. همچنان که موج تظاهرات صلح آمیز مردم در سراسر کشور ادامه دارد. خبر جدیدی که از تلویزون رسمی پخش شد احضار نخست وزیر سابق «احمد اویحیی» از طرف دادگاه است. مردی که در ابتدای ماه گذشته نخست وزیر شد. او چهار بار بین سالهای 1995 تا 2019  رئیس دولت بود. او همچنین وزیر دادگستری و رئیس کابینه رئیس جمهور و رئیس شورای ملی حزب دمکراتیک «آر .آن. د» برادر دو قلوی «اف .ال .ان » حزب سابق در قدرت «پیاله مشتریان در قدرت» بود. مردم الجزایر از اتهامات «احمد اویحیی» آگاه هستند.«سوء استفاده از بودجه عمومی و دادن مزایای غیر قانونی به نزدیکان.»

حقایقی در ارتباط با الیگارشی تحت حمایت او، ثروت عظیمی که از در آمدهای بازار و وام های بانکها به دست اورده  اخیر افشا شده است». او باید به اتهامات پاسخ دهد.

مردم الجزایر خصوصی سازی صنایع و موسسات و اخراج کارگران، کاهش قدرت خرید در دوران متوالی حکومت او را فراموش نکرده اند. او محبوبیتی در بین مردم ندارد. احضار او به دادگاه  تعجب آور نبود، بویژه که او رئیس سابق بانک ملی الجزایر و اکنون وزیر امور مالی است.  تعجب آور نیست که دستگیری های زنجیره ای آغاز شده است. جنبش اعتراضی در خیابانهاست و حکومت سعی می کند با برخی عقب نشینی ها خود را نجات دهد. بوتفلیقه پیر و علیل الجزایر بسرعت صحنه را ترک کرد اما او نیز نخواهد توانست از چنگ جنبش اعتراضی بگریزد و برای خود حاشیه امن فراهم کند.

دادستان کل کشور خواستار لغو مصونیت پارلمانی دو وزیر سابق شد که در چارچوب سومین دوره  ریاست جمهوری بوتفلیقه سناتور اعلام شدند. همچنین رئیس گروه «سو یتال» بدلیل انتقال غیر قانونی سرمایه به خارج از کشور دستگیر شد و غیره...

با این عقب نشینی ها، این احساس در میان مردم بوجود آمده  که حکومت و دولت جدید میخواهد به بخشی از وعده های خود عمل کند تا سکان قدرت را از دست ندهد. رژیم علیرغم کناره گرفتن بوتفلیه هنوز پابرجا است. چهره سازی ها و بازی های جدید ماهیت رژیم را تغییر نمیدهد. وزیرانی که جرات دیدار معترضان در میدان را داشتند توسط معترضان خشمگین به سرعت عقب نشینی کردند. رئیس دولت موقت «عبدالقادر بن صالح» برای حل بحران ابتکار عمل سوررئالیستی را در شرایط فعلی برگزیده است. یک کنفرانس به نام «گفتگو و مشورت با طبقه سیاسی و شخصیت های ملی». خطبه ای در صحرا. تنها مخاطبان رئیس جمهور موقت در این گفتگو و مشورت سیاسی دو رئیس سابق پارلمان و یک وکیل و دو رهبر از تشکیلات سیاسی کوچک کشور میباشند. آنچه مطمئنا ادامه خواهد داشت مبارزه مردم است و افزایش چالش ها. کارگران و کارمندان پس از سالها ممنوعیت شرکت در تظاهرات اول ماه مه، خود را برای تظاهرات گسترده ای به مناسبت «روز کارگر» آماده میکنند.

   https://www.humanite.fr/algerie-le-spectacle-affligeant-de-la-deconfiture-du-

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 688  - 5 اردیبهشت ماه 1298

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت