راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

آلمان بی اعتناء

به فشارهای امریکا

به سوی روسیه میرود

"عسگر داوودی"

 

   

با خودسری های سیاسی ـ اقتصادی ساده لوحانه ترامپ در آمریکا که حتی ممکن است به بحران های گسترده خطرناکی در سطح بین الملل منجر شود، رابطه تجاری آلمان و آمریکا نیز دچار بحران شده است. عدم همکاری ترامپ با قراردادهای پیش بینی شده و حتی مرسوم با آلمان، انواع پیمان شکنی ها در امر محیط زیست، تجاری و نظامی مابین دو کشور، دخالت دولت ترامپ در امور تجارت بین المللی آلمان، گردن کشی حتی سفیر آمریکا در آلمان علیه قرارداد گاز میان روسیه و آلمان (استریم گاز 2) و اخطار او به صاحبان صنایع آلمان و شرکت هائی که کار  کشیدن لوله های گاز ارسالی از روسیه به آلمان را از طریق دریای سیاه را به عهده دارند، اعمال تحریم ها علیه ایران که مناسبات تجاری آلمان و ایران را مختل می کند، توجه سیاستمداران آلمان را به اعمال سیاستی نسبتا مستقل از دولت ترامپ سوق داده است. اما در رسانه های زنجیره ای آلمان نیروهائی مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت تخریب و جلوگیری از ارتباطات اقتصادی ـ سیاسی روسیه با آلمان می کوشند. همزمان با قوت گرفتن افزایش مناسبات بویژه اقتصادی آلمان با روسیه انواع اتهامات سیاسی ـ اجتماعی بر علیه دولت و شخص ولادیمیر پوتین در رسانه های آلمان بروز کرده است. با این حال دولت آلمان مناسبات متقابل ما بین دو کشور را مهم تر از سنگ اندازی های روزانه در رسانه ها ارزیابی می کند و بر ارتباطات تجاری دوکشور تاکید دارد.

روزنامه یونگه ولت چاپ آلمان به نقل از خبرگزاری رویتر اعلام کرد اطاق «تجارت خارجی آلمان ـ روسیه» اعلام کرده است که صاحبان صنایع آلمان از سال 2018 بار دیگر سرمایه گذاری در روسیه را آغاز کرده اند. سرمایه گذاری آلمان در روسیه با شروع بحران اقتصادی سال 2007 در روسیه متوقف شده بود. «اطاق تجارت خارجی روسیه ـ آلمان» در مسکو نیز اعلام کرده است که در سال گذشته 3.26 میلیارد یورو از بابت سرمایه گذاران آلمانی از طرف بانک فدرال آلمان به عنوان سرمایه خالص در روسیه سرمایه گذاری شده است. این مقدار حتی یک میلیارد بیشتر از مقدار سرمایه گذاری است که مسئولین اقتصادی روسیه انتظار داشته اند. «ماتیاس شپ» مسئول اطاق تجارت خارجی آلمان ـ روسیه در این رابطه گفت: «در کنار پروژه های اقتصادی بزرگی چون «استریم شمال2»، بازار وسیع اقتصادی موجود در روسیه امکان سرمایه گذاری مناسبی را برای «صنایع هم خانواده» آلمانی فراهم می کند. تحریم های تجاری غرب و تحریم های متقابل از طرف روسیه به دلیل مناقشه اوکرائین در مناسبات تجاری آلمان و روسیه تائثیری منفی نداشته است. تصویر موجود دیدار مسئول اول شرکت مرسدس بنز آلمان «دیترستچه» در تاریخ سه شنبه چهارم ماه آپریل از مسکو و ملاقات با «ولادیمیر پوتین» در حال دست دادن نشان می دهد. مابین مسئول اول شرکت بنز و ولادیمیر پوتین، وزیر اقتصاد آلمان «پیتر آلتامیر» نیز دیده می شود.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 688  - 5 اردیبهشت ماه 1298

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت