راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

پیوند ناگزیر

حزب توده ایران

با انقلاب 57

 

 

آنچه بر حزب توده ایران در چهار دهه گذشته را نمی توان خارج از روند انقلاب و تحول جامعه ما بررسی کرد. حزب توده ایران در آستانه انقلاب 57 سرنوشت خود را به سرنوشت انقلاب پیوند زد. هنوز اهمیت این گزینش به اندازه کافی شناخته نشده است. بدینسان بود و بدینسان شد که فراز و فرودهای انقلاب بازتاب مستقیم خود را در فراز و فرودهای حزب توده ایران یافت.

اگر عقب نشینی انقلاب در صف نیروهای مذهبی مدافع انقلاب به کنار زدن و خانه نشین کردن کادر مذهبی اولیه انقلاب و جریان موسوم به خط امام انجامید، این عقب نشینی در صفوف حزب توده ایران، بصورت کشتار رهبران حزبی، کنار زدن کادرهای قدیمی حزب و رویش کسانی – بویژه دردهه 80- انجامید که اغلب پیوند مبارزاتی، تاریخی و عاطفی نه با گذشته حزب داشتند، نه با انقلاب 57. خط امام درست به همان دلیل از حاکمیت بیرون شد که خط دفاع از انقلاب از حزب بیرون شد. میرحسین موسوی درست به همان دلیل متهم است كه "ضدانقلاب" است که راه توده متهم است "ضد توده ای" است. همه اینها پیامد عینی و ناگزیر روند انقلاب در همه آن نیروهایی است که سرنوشت خود را با این انقلاب پیوند زده بودند

اگر ادعا کنیم آنچه امروز از انقلاب ایران و فراز و نشیب های آن درک می کنیم عینا همان چیزی است که 17 یا 20 یا 30 و حتی 40 سال پیش می فهمیدیم به معنای آن است که معتقدیم بین شناخت ما و تحول واقعیت بیرونی هیچ رابطه ای وجود ندارد. هم تحول حوادث و هم انتشار انبوه خاطرات و ناگفته ها، از یکسو درک ما را از دوران انقلاب غنی تر و روشن تر کرده و از سوی دیگر یقین ما را به درستی خطوط بنیادین راهی که رفته ایم و طی می‌کنیم مستحکم تر.

در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 بسیاری از توده ای‌ها، حزب را - یا دقیق تر بگوییم از نظر خود، آن تشکیلاتی را که بنام حزب سخن می گفت - ترک کردند. بسیاری هم که خود نمی‌خواستند حزب را ترک کنند، از آن بیرون شدند. آنها که حزب را ترک کردند و غالبا خود نیز خانه نشین و منفعل شدند معتقد بودند که شیوه‌های رهبری حزب باعث ایجاد بحران در حزب شده است. در حالیکه توجه نداشتند آن جریانی که به ترک حزب توسط آنان منجر شد و جریانی که به تثبیت آن شیوه های رهبری بر حزب انجامید هر دو، خود پیامد یک روند دیگر، یعنی روند عقب نشینی و سقوط انقلاب بود. بنابراین اگر آنچه را در حزب در این دوران گذشت تنها ناشی از رهبری یک یا دو نفر بدانیم نادرست است. این یا آن فرد، با روحیات و شیوه های مثبت یا منفی، می‌تواند براثر یک تصادف به رهبری دست یابد ولی تصادف همیشگی نیست. رهبری حزب همان سرنوشتی را پیدا کرد که انقلاب ایران در مسیر عقب نشینی و انفعال طی ‌کرد.

اگر امروز بار دیگر این مسایل در حزب مطرح شده و مطرح می شود نیز درست بدلیل پیوند سرشتی حزب توده ایران با انقلاب ایران، بدلیل آن است که جامعه ایران و جنبش تغییرات ما این مسایل را به میان کشیده است و ما نمی توانیم از جامعه خود عقب بمانیم. توده‌ای‌ها امروز دربرابر مسایلی قرار گرفته‌اند که جنبش تغییرات مردم ما در برابر آنان قرار داده است: اگر دوران فصل الخطاب در انقلاب ایران پایان یافته، دوران فصل الخطاب یک روش و نگرش غلط که با انفعال جنبش انقلابی کشورما پیوند داشت در حزب توده ایران نیز باید رو به پایان برود. اگر جامعه ایران رهبری پاسخگو می‌طلبد، طبیعی است که توده ایها نیز رهبری پاسخگو بخواهند. اگر رهبری امروز ایران باید پاسخ دهد چرا کادرهای قدیمی انقلاب را حذف کرده و یک مشت رویش کرده بی ریشه را بجای آنان گذاشته و از خط انقلاب منحرف شده، آیا رهبری سه دهه گذشته حزب توده ایران می‌تواند برای حذف و اخراج‌ها و انحراف از خط و مشی شناخته شده حزب توده ایران و نوسان‌های پیاپی این سه دهه بر سر پیچ‌های تند رویدادهای ایران و در دفاع از انقلاب پاسخگو نباشد؟

راه توده از همان آغازانتشار  خود به این نتیجه رسید که جدال درونی حزب توده ایران راه حل درونی ندارد. راه حل آن در بیرون از حزب و در سرنوشت انقلاب است. سرنوشت "که بر که" در حزب توده ایران را سرنوشت "که بر که" در انقلاب ایران روشن خواهد کرد و نه بر عکس. بنابراین، بیش از آنکه فکر کنیم و جدل کنیم که چگونه می‌توان حزب توده ایران را نجات داد، باید به این بیاندیشیم که چگونه می‌توان انقلاب ایران را نجات داد. این محتوای مبارزه‌ای است که راه توده در تمام این سالها پیش برده است. در حالیکه در تمام این دوران، این تلاش ما برای نجات نجات جمهوری اسلامی معرفی شده و می‌شود.

با این اعتقاد، توجه به آنچه در داخل ایران می‌گذرد نه آن بحث هایی که مهاجرت در آن فرو رفته به خط بنیادین راه توده تبدیل شد، تا بتوان به سهم خود و علیرغم کاستی هایش از درون آن روزنه‌ای برای نجات جامعه و انقلاب ایران بیابد.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 722 - 12 دیماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت