راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نوشته توضیحی عموئی

در پاسخ به نوشته تاج زاده

 

  

اخیرا آقای تاج زاده طی یادداشت کوتاهی از دیدار خود با محمدعلی عموئی عضو رهبری پس از انقلاب حزب توده ایران نوشته و در آن نوشته مطرح کرده است که عموئی کتابی در نقد حزب توده ایران نوشته ولی هنوز منتشر نشده است. بدنبال این نوشته، محمدعلی عموئی یادداشتی نوشته که در آن به این ادعای آقای تاج زاده با عنوان "یک نکته" پاسخ داده است. این "یک نکته" را در ادامه می خوانید:

یک نکته

«   ....آنچه آقای تاج زاده در کانال تلگرامشان با عنوان " محمدعلی عمویی و انتقاد از حزب توده " درباره سخنان من اظهار داشته اند، دقیق نیست. امیدوارم شرایطی فراهم آید که آن دست نوشته، فرصت چاپ و نشر یابد. آنچه در نوشته اخیر من آمده است نه نقد حزب توده ایران بلکه معطوف به عملکرد برخی رفقای حزبی در زندان جمهوری اسلامی است. همچنین این توضیحات، مربوط می شود به برخی شعارهای دوران فعالیت علنی حزب پس از انقلاب.»

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 682  - 2 اسفند ماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت