راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

 

 

  

گزارش تصویری وداع با "مادر لطفی"

این گزارشی است تصویری از مراسم بدرقه مادر انوشیروان لطفی از رهبران برجسته سازمان فدائیان اکثریت که در قتل عام 67 به دار آویخته شد. در تمام سالهای پس از 67 مادر لطفی، مادر همه قربانیان آن قتل عام و بزرگ خانواده پرشماره آنها بود. در 88 سالگی در بیمارستان توس در خیابان مطهری تهران دیده بر جهانی که آن را بهتر از جهان کنونی می خواست بربست و این گزارش خود باندازه کافی گویای عشقی است که او به مردم و خانواده های داغدار قربانیان قتل عام 67 داشت و احترامی که همه ترقیخواهان و از جمله خانواده قربانیان 67 برای او قائل بودند.

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 682  - 2 اسفند ماه 1297

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت