راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

دیدار کمونیستهای

ویتنام و روسیه

در مسکو!

ساویتسکایا راسیا- ترجمه آزاده اسفندیاری

   

روز 27 نوامبر هیات نمایندگی حزب کمونیست ویتنام در مسکو با نمایندگان رهبری حزب کمونیست روسیه دیدار کرد. سرپرست هیات نمایندگی حزب کمونیست ویتنام را نگوین سوانگ تان، به عهده داشت و از طرف دیمیتری نوویکوف، معاون رهبر حزب کمونیست روسیه مورد استقبال قرار گرفت.

سرپرست هیات ویتنامی خطاب به رفقای حزب کمونیست روسیه گفت، ما با خشنودی، بی صبرانه منتظر شرایطی بودیم تا دیدار دو هیات انجام شود. سال آینده 150 سالگی تولد ولادیمیر ایلیچ لنین است و کمونیست های ویتنام تصمیم دارند به همین مناسبت با برگزاری جشن تولد آموزگار زحمتکشان جهان، یک سمینار بین‌المللی برگزار کنند. همچنین سال 2020 هفتاد سال از روابط دیپلماتیک روسیه و ویتنام می‌گذرد و ما این مناسبت را با برگزاری جشن گرامی خواهیم داشت. مسلماً رفقای روس ما در هر دو مراسم با حضور خود به اعتبار این دو جشن خواهند افزود.

در ادامه نگوین سوانگ متذکر شد، در این روزها ویتنام با وفاداری به آموزه های مارکس، انگلس، لنین و ایده‌های هوشی مین، در حال تدارک تشکیل دوازدهمین کنگره حزب کمونیست کشور است. پیروی از اصول مارکسیسم- لنینیسم، عنصر اصلی ایدئولوژی ما می باشد که مبتنی بر توسعه اقتصاد بازار سوسیالیستی است. هوشی مین راه دستیابی به دمکراسی و توسعه سوسیالیسم را فرا راه کشور ما قرار داد.  آثار این راهنمایی با گذر سال‌های متمادی در رشد اقتصادی و ثبات سیاسی و دیگر نتایج ارزشمند آن در کشور ما نمایان است.

عضو رهبری حزب کمونیست ویتنام تأکید کرد، در سال‌های گذشته توانستیم در زمینه فقرزدایی قدم‌های بزرگی برداریم. ما موفق شدیم سطح فقر را از 60.5 در صد به 5.25 در صد برسانیم. در نهایت مردم ما با پشت سر گذاشتن بحران های ناشی از جنگ و فقر، توانستند از رشد و توسعه کشور بهره مند شوند.

دیمیتری نوویکوف، نماینده رهبری حزب کمونیست روسیه در این دیدار ضمن خوش آمد گویی به رفقای ویتنامی گفت، ما از برگزاری مراسم 150 سالگی تولد لنین، در کشور شما خرسند هستیم و سپاسگزاری می کنیم. دیدار نمایندگان احزاب کمونیست‌، در چنین مراسمی زمینه‌ ای را فراهم خواهد کرد تا زبان مشترکی برای چگونگی دستیابی به سوسیالیسم فراهم شود. هر چند احزاب کمونیستی و کارگری در کشورهای متفاوت و با شرایط متغیر و متفاوت در فعالیت می باشند.

 متأسفانه پس از اتفاقات سال‌ های دهه 80 تا 90 قرن گذشته در روسیه، ما مجبور شدیم مبارزه برای ساختمان سوسیالیسم را طبق شرایط اپوزیسیون حکومت ادامه دهیم.

نوویکوف خاطر نشان کرد، در سال‌های اخیر حزب کمونیست روسیه توجه ویژه ای به موضوعات نظری کرده است. اهمیت مبارزه با سرمایه داری مدرن برای گذار به سوسیالیسم ایجاب می‌ کرد تا به راه‌های نوینی پرداخته شود. این واقعیتی است که بورژوازی توانست کشور ما را از راه سوسیالیسم باز دارد و متعاقب آن مخالفان، ادعای نا کارامدی تئوری ما را مطرح می کنند، وظیفه اصلی احزاب کمونیستی اثبات خلاف چنین ادعایی است. در دنیای مدرن امروزی حضور احزاب کمونیستی و کارگری در کشورهای سرمایه داری و وجود کشورهای سوسیالیستی مانند ویتنام نمودی از زنده بودن و کارایی سیستم سوسیالیستی است. حتی در شرایط دشوار و پیچیده روسیه، حزب کمونیست توانست شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را با شیوه‌های سوسیالیستی، به عنوان نمونه بی بدیلی در مقابل مؤسسات خصوصی بوجود بیاورد و به نتایج مثبتی دست یابد. یا در برخی از ایالات و فرمانداری های کشور کمونیست ها توانستند با رأی مردم هدایت امور را در محل های خود به عهده بگیرند و با ایده‌های سوسیالیستی کارایی کار کلکتیو را به محک تجربه بگذارند.

معاون رهبر حزب کمونیست روسیه تأکید کرد، در شرایطی که سیستم سرمایه داری با بحران های دوره ای خود دست به گریبان است، کشور های جمهوری خلق چین و ویتنام با در پیش گرفتن راه سوسیالیسم، بالا ترین نرخ رشد اقتصادی را دارند. بحث امروز سوسیالیسم قرن 21 می‌باشد و کمونیست‌ها در این عرصه به مواضع مستحکمی دست پیدا کرده اند.

 

http://www.sovross.ru/articles/1924/46830

 

 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 718 - 14 آذرماه 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت