راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

موشک به تنهائی

اقتدار ملی نیست!

 

    

همه می دانند که خطر حمله موشکی ایران به اروپا که امریکا سعی می کند کشورهای اروپائی را از آن بترساند، یک شوخی بیشتر نیست. توازن نظامی میان ایران و ناتو که صدها و هزاران موشک متعارف و غیر متعارف در اختیار دارد و می تواند در چند دقیقه کل ایران را با خاک یکسان کند به شکلی نیست که ایران بخواهد یا بتواند به اروپا حمله کند. موشک‌های ایران حتی برای پاکستان هم خطرناک نیست چه رسد به ناتو. ‌اما بزرگ کردن خطر موشکی ایران می تواند با ایران هراسی به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن بزند.

از سوی دیگر، نمایش‌های موشکی سپاه را بعنوان اقتدار کشور وانمود می کنند که در واقع این تبلیغات برای توجیه نتایج سیاست های اشتباه اقتصادی و اجتماعی داخلی است و طبیعی است که این تبلیغات عملا بیش از هرچیز بسود ناتو و غرب تمام می شود.

امروز، جنجال پیرامون برنامه‌های موشکی سپاه به جزیی از استراتژی امریکا و غرب برای تسلط بر جهان، منطقه و ایران تبدیل شده است. در جهان برنامه محاصره نظامی روسیه به این بهانه پیش برده می شود. در منطقه به عنوان خطر ایران به مسابقه سیاسی و تسلیحاتی دامن زده شده که حداقل پیآمد اقتصادی آن کاهش بیسابقه بهای نفت است. امریکا به همین بهانه قرارداد اتمی موسوم به برجام را لغو کرد و  بالاخره خود ایران نیز بدین بهانه تحریم شده و از در آمدهای نفتی محروم شده است.

در غالب کشورها برنامه‌های موشکی و تسلیحاتی و شهرک‌های زیرزمینی وجود دارد. ولی این کشورها برای جلوگیری از همین تبعات و پیآمدهای منفی که گریبان ایران را گرفته در حول این برنامه‌های خود جنجال‌‌ نمی کنند و در تلویزیون آنها را به نمایش‌‌ نمی گذارند، بلکه اسناد مربوط به آنها را به طور پنهان و بر سر میز مذاکرات رو می کنند. در ایران هدف از رجزخوانی های نظامی تامین‌ امنیت ملی نیست که اگر بود برنامه‌ها را بدون جار و جنجال و نمایش تلویزیونی پیش می بردند. بدین ترتیب برنامه‌های موشکی، اتمی و تسلیحاتی ایران نه جزئی از سیاست دفاعی و بازدارندگی در برابر تجاوز از خارج، بلکه بخشی از راهبرد کسب قدرت در داخل شده است. فرماندهان سپاه با جنجال پیرامون برنامه‌های موشکی و اتمی ایران در صدا و سیما و مطبوعات بیش از هر چیز می خواهند برای خود یک مشروعیت داخلی جهت دخالت در ‌امور سیاسی کسب کنند. همه می دانند بزرگترین عنصر‌امنیت ملی در جهان‌ امروز مشروعیت حکومت‌ها و حمایت و رضایت مردم از حکومت است و فرماندهان سپاه به صورت عنصر عمده مخالف دموکراسی و رای مردم در داخل کشور درآمده‌اند و مدعی هستند که می توانند نمایش موشکی را جایگزین خواست و اراده و رای مردم و مشروعیت حکومت کنند. سپاه با این سیاست به یک سازمان سیاسی حاکم تبدیل شده و در هر فرصتی با نمایش موشک می خواهد از یکسو مردم و سیاستمداران مستقل و میهندوست کشور خود را مرعوب و بر آنان حکومت کند و از سوی دیگر نشان دهد که حکومت در چنگ آنست و رای مردم خدشه ای به این حکومت وارد نمی کند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 752 - 6 مرداد ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت