راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

مصاحبه رونامه اومانیته

با مشاور اقتصادی دولت چین

غرب بجای حسادت باید نظرات چین را

گوش کند و با آن همکاری کند!

ترجمه - النازگرجی

 

   

به نظر میرسد چین بعد از مهار"کووید"19 فعالیت صنعتی خود را غافلگیرانه اغاز کرده است.اما روز سه شنبه 31 مارس بانک جهانی اعلام کرد که این جهش صنعتی چین هیجان انگیز نیست. دومین قدرت بزرگ جهان می تواند رشد تولید ناخالص داخلی خود را در کل  سال 2020 به 2.3٪ رشد برساند، یا حتی در تاریک ترین سناریو، تقریباً صفر و با 0.1٪رشد برسد. اقتصاددان دینگ ییفان، مشاور دولت چین، تحلیل خود از بحران و همچنین اقدامات برای رشد اقتصاد چین را اینگونه  پیش بینی کرده است:

 

اومانیته: تأثیرات اقتصادی و اجتماعی در چین از مهارتی که برای محدود کردن گسترش کووید 19  نشان داد چیست؟

دینگ ییفان: بخش خدمات کاملاً فلج بود، ضرر باید 40٪ می شد. هاوای، یک منطقه تولیدی بسیار پیشرفته است، مهار بیماری با "قرنطینه کارگران" بر تولید تأثیر گذاشت و باعث ایجاد وقفه در زنجیره تولید کلی شد. تولید در کره جنوبی، ژاپن و حتی آلمان تحت تأثیر خاموشی تولید در استان "هاوای" بود که "وُهان" مرکز آن است. احتمالاً نرخ رشد برای دو ماه اول سال 16٪ منفی خواهد بود.

اومانیته: آیا اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی یا دولت برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های تولیدی  کافی بوده؟

دینگ ییفان: نه، اقدامات سیاست پولی به اندازه کافی نیست. به همین دلیل دولت تدابیر مهم سیاستگذاری مالیاتی برای توزیع کوپن های خرید یا اجاره چک های یارانه ای و غیره، عمدتاً در مناطقی که بسیار تحت تأثیر شیوع ویروس مانند استان "هوبئی"هستند، گرفته است.

اومانیته: پس از دو ماه مهار، دولت چین در نظر دارد با توجه به اینکه مصرف و صادرات بسیار تضعیف خواهد شد، یک برنامه بهبودی 2.8 تریلیون "یوان"ــ واحد پول چین ــ را بطور عمده برای تأمین اعتبار سرمایه گذاری های عمومی انجام دهد. به نظر شما این کافی است تا رشداقتصادی  چین را  تقویت کند؟

دینگ ییفان: بله، دولت برای حمایت از رشد اقتصادی چین، یک برنامه محرک غول پیکر را اجرا خواهد کرد. من اطلاعات دقیقی از برنامه ندارم، اما 2800 میلیارد "یوان" از نظر من ناکافی به نظر نمی رسد. آخرین بار در سال 2008، ما بیش از 4000 میلیارد "یوان" برای رشد اقتصادی تزریق کردیم. این طرح اساسا برای ساخت، زیرساخت ها از قبیل خطوط راه آهن "ت . ژ. و"، خطوط بزرگراه، ارتباطات "اینترنت سیار" بود. یعنی بسیاری از مناطق که در آن چین از جهان جلوتر است. در واقعیت، آخرین برنامه محرک حداقل باید مبلغی  5 برابر بیشتر شود زیرا چهار هزار میلیارد "یوان" تنها مربوط به بودجه دولت است، استانها نیز برای حمایت از بودجه دولت باید بودجه هایی را آزاد کنند.

اومانیته: در حالی که بسیاری از کشورهای غربی به نوبه خود دچار کندی عمیق اقتصادی خواهند شد، آیا نباید یک بهبود هماهنگ بین المللی وجود داشته باشد؟

ینگ ییفان: این همان چیزی است که رئیس جمهور چین در زمان اجلاس گروه ژ20 پیشنهاد داد. چین پیشنهاد کرده برای مدت طولانی سرمایه گذاری در سایر کشورهای در حال توسعه را افزایش دهیم تا انگیزه بیشتری به اقتصاد جهانی بدهد و در عین حال بازار را برای شرکت های کشورهای توسعه یافته گسترش دهد. اما اغلب پیشنهادهای چینی به نظر کشورهای غربی اقدامات ژئوپلیتیک چین بشمار می ایند  تا بتواند نفوذ خود را در جهان افزایش دهد. اقتصاد جهانی در حال افت است و دیگر بال و پر ندارد.

اومانیته: آیا بحران سیستمی ناشی از"کووید 19"، نیازی به دیدگاه دیگری درباره تجارت و قوانین بین المللی ندارد؟ چگونه چین می تواند در این امر سهیم باشد؟

دینگ ییفان: چین در یک معضل است. هرچه چین از بحران خارج شود، هرچه بیشتر سرمایه گذاری کند، اقتصاد آن بیشتر از رکود بیرون می آید، از طرف دیگر از سوی کشورهای غربی مورد حسادت و حتی تنفر می شود. اگر ما پیشنهادی ارائه کنیم غرب آن را به عنوان تمایل به "قدرت" برای گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی چین در جهان تفسیر میکند. در نتیجه، چین بسیار محتاط شده است. اکنون چین اقدام در کشورهای در حال توسعه را ترجیح می دهد تا نشان دهد که راه موفقیت دیگری ممکن است.

https://www.humanite.fr/la-chine-aura-besoin-dun-plan-de-relance-cinq-fois-superieur-celui-de-2008-leconomiste-ding-yifan

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 734 -  28 فروردین 1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت