راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

به یاری حزب

کمونیست لهستان

باید شتافت!

ترجمه و  تدوین- س. کاهر

  

هیات تحریریه روزنامه Brzask ارگان حزب کمونیست لهستانCPP قبل از شروع مجدد دادرسی اتهامات این حزب، که ماه آینده برگزار خواهد شد، خواستار حمایت بین المللی شد.

مقامات حزب می گویند این پیگرد دارای انگیزه سیاسی است و هدف از آن برنامه دولت برای غیرقانونی کردن فعالیت این حزب است.

این پرونده چهار سال به درازا کشیده و در پایان، این حزب از همه اتهامات تبرئه شد اما علیرغم تبرئه از همه اتهامات در سال گذشته، این اتهامات همچنان به گونه ای دیگر ادامه یافت که در نهایت، حتی پس از استیناف مجدد دادستان ‌و تایید حزب در پیروی از حکومت لهستان با گذاره ”حزب کمونیست لهستان تابع دولت است“، دوباره این پرونده را بازگشایی کردند. دليل بازگشایی این پرونده، اتهامات موجود علیه هیئت تحریریه در نمایش نمادها و محتویات کمونیستی مقالات ارگان حزب اعلام شده است. قانون مجازات لهستان که سال گذشته تغییر کرد، ایدئولوژی، نمادها و سایر مطالب مرتبط با کمونیسم را ممنوع کرده، آن را با نازیسم برابر دانسته و به عنوان "یک عقیده توتالیتر" معرفی کرده است. نقض این قانون حکم حبس بالقوه سه ساله را به همراه خواهد داشت.

حکومت لهستان با سردمداری دولت راستگرای این کشور در اقدامات خود علیه CPP  توسط پارلمان اروپا تقویت شده است. اساس این تقویت، قطعنامه ایست که در سپتامبر سال گذشته به تصویب پارلمان اروپا رسید. بر اساس این قطعنامه که آن را می توان با "افراطگرائی ارتجاعی“ دانست، کمونیسم  را "هیولای فاشیسم“ معرفی کرده است.

در این اقدام همچنین پیشنهاد شده که همه یادبودهای "توتالیتاریسم" در سراسر اروپا، از جمله یادبودهایی که به ارتش سرخ اختصاص داده شده اند، از بین برده شوند. این قطعنامه همچنین خواستار از بین بردن کلیه یادمان ها، از جمله یادبودهای اختصاص یافته به ارتش سرخ، در سراسر اروپا تحت نام ”نشانه های توتالیتاریسم" شده است. کمونیست های لهستان هشدار می دهند که این امر به "بازنویسی تاریخ" منجر شده است و پیامدهای شوم آن بیش از پیش احساس می شود: خیابانها و بناهای تاریخی مرتبط با جنبش کمونیستی و کارگری تغییر نام داده می شوند، هرچند که این اقدامات منجر به اعتراض گسترده عمومی علیه دولت شده است.

بیش از این، این حزب خواستار پایان دادن به پیگرد قانونی کمونیست ها، جرم انگاری ایده های کمونیستی و نیز لغو تمام قوانین ضد کمونیستی شده است.

این سازمان از جامعه جهانی می خواهد كه با ارسال طومار و برگزاری اعتراضات در مقابل سفارتخانه های لهستان در سراسر جهان، در روز بین المللی اقدام علیه آزار و اذیت سیاسی در تاریخ ۲ مارس شرکت کنند.

 

https://morningstaronline.co.uk/article/w/polands-communists-call-international-support-and-end-persecution

 

نشریه اینفواسپربر نیز در باره قطعنامه پارلمان اروپا مقاله ای منتشر کرده که پیشگفتار آن به شرح زیر است:

در تاریخ 19 سپتامبر سال 2019 ، پارلمان اتحادیه اروپا قطعنامه ای را تصویب كرد كه در آن مقصر وقوع جنگ جهانی دوم دیگر به آلمان هیتلر منتسب نمی شود، بلکه در عوض بین آلمان و اتحاد جماهیر شوروی به اشتراک گذاشته می شود. اکثر رسانه های غربی حتی کوچکترین اشاره ای به این قطعنامه نکرده اند،  Infosperber گزارش های گسترده ای درباره آن ارائه داده است. مارک بوتنگا بلژیکی، خود عضو پارلمان اروپا و عضو حزب کارگران بلژیک PTB ، متعاقباً بیانیه عمومی را در مورد این قطعنامه صادر کرد و آن را به شدت محکوم کرد. مهمتر از همه، او هشدار داد که فاشیسم و کمونیسم را در یک سطح قرار داده اند.

https://www.infosperber.ch/Artikel/Politik/EU-Parlament-Resolution-Zweiter-Weltkrieg-Schuldfrage

 تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 729 -  8 اسفند 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت