راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"اوجالان"

رهبر با تدبیر

کردهای ترکیه

ترجمه و تدوین - ژاله نیاکان

   

اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ( پ.ک.ک) از زندان و تبعید یک جنبش ملی را رهبری می کند. حکومت ترکیه، اوجالان را متهم به تشویق کردهای این کشور به مبارزه مسلحانه می داند و حتی وی را در یک دادگاه در بسته محکوم کرده است. مبارزه ای که بزودی 40 ساله می شود.

برای بسیاری از کرد های ترکیه که حدوداً شمار آنها به 15 میلیون می رسد، اوجالان 70ساله، مبارزات قهرمانانه کردها را برای احقاق حقوق فرهنگی و سیاسی شان رهبری کرده است. نفوذ معنوی او فراتر از ترکیه، در میان کردهای ایران و عراق و بویژه سوریه انکار ناپذیر است. وحشت دولت ترکیه و شخص رئیس جمهور آن کشور "اردوغان" از آنچه در مناطق کردنشین جنوب شرقی این کشور می گذرد نشان میدهد که علیرغم جنگ و سرکوب، این حزب همچنان در میان کردهای ترکیه صاحب نفوذ قاطع است.

کرد های ترکیه خواهان آزادی عبدلله اوجالان، خودمختاری کردستان و آزادی زندانیان کرد از زندان های ترکیه هستند. خواستی که در هر موقعیتی که پیش آمده و از جمله در تظاهرات شهرهای جنوب شرقی ترکیه، اعلام شده است.

دولت ترکیه مذاکرات خود با اوجالان را در سال 2012 آغار کرد، اما از حذف نام حزب کارگران کردستان از لیست گروه های تروریستی خودداری کرد. پ.ک.ک که توسط ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی اعلام شده است. با اعلام آن آتش بس، کرد های مسلح راهی عراق و سوریه شدند اما پس از شکسته شدن آن آتش بس و آغاز سرکوب دوباره کردها توسط ارتش ترکیه، اینبار کردهای ترکیه دو پایگاه مهم را نیز در عراق و بویژه در سوریه داشتند و بخشی از خشم و ترس دولت ترکیه از کردهای سوریه بدلیل حضور کردهای ترکیه در آن منطقه و تبدیل منطقه کردنشین سوریه به پشت جبهه کردهای ترکیه است.

حزب کارگران کردستان در روستای "فیس" در استان دیاربکر تأسیس شد. عبدالله اوجالان رهبر این حزب چپگرا از محبوبیت بسیاری در میان "کردهای" ترکیه برخوردار است. او را  "سروک اپو" می نامند و پیروان او را آپوئیست. پ.ک.ک در پی تثبیت سیستم فدرالی در ترکیه است که نقطه مقابل سیستم تمرکزگرایی و آن سیستم "ریاستی" است که اردوغان با تغییر قانون اساسی آن را مستقر کرد. از دیدگاه هواداران اوجالان ساختار فدرالی از حدود اقتدار حکومت مرکزی کاسته و نهاد ها و حکومت های محلی را کارایی می بخشد و این از جمله اصول دموکراسی است. در این سیستم حکومتی، ایالت ها قانون ایالتی را به موجب ویژگی های محدودۀ ایالتی خود تدوین می کنند و همگی آنها در امور داخلی و امور مرتبط با حکومت مرکزی مستقل عمل می کنند با این شرط که قانون اساسی کشور را اجرا کنند.

در اسناد دهمین کنگره پ.ک.ک تحلیلی در مورد اوضاع خاورمیانه منتشر شده است. از نظر این حزب سرنوشت خاورمیانه در دست پ.ک.ک است. گرچه این ادعا در وهلۀ اول اغراق آمیز به نظر می آید، اما در این اسناد چنین نوشته شده که گویا از زمان حافظ اسد - پدر بشار اسد-، رئیس جمهور کنونی سوریه، کشور های قدرتمند می خواستند از پ.ک.ک در برابر ترکیه استفاده کنند. اما به دلیل هشیاری رهبری این حزب آنها به آلت دست تبدیل نشدند. پ.ک.ک نخواست علیه ترک ها با آمریکا رابطه برقرار کند و درگیر این نوع بازی های سیاسی نشد. آمریکا سعی کرد برای همکاری، با اوجالان تماس بگیرد. در واقع آمریکا خواهان ارتباط با اقلیت کرد در منطقه است. کاری که در کردستان عراق و تا حدودی و برای یک دوره چند ساله با کردهای سوریه در جنگ میان داعش و ارتش سوریه کرده است. از نظر پ.ک.ک به نفع ترکیه است که مساله کرد ها در چهار چوب دموکراتیک حل شود.

اکنون نوعی اتحاد "کرد- عرب - کرد" شیعه در این کشور بوجود آمده است و در آینده این همکاری ها بیشتر تقویت خواهد شد. ایران از نظر پ.ک.ک دارای پتانسیل زیادی برای همکاری با کردهاست. در این سند آمده است که مسئله پژاک با ایران می تواند گذرا باشد. روابط بارزانی با ایران رابطه ای قدیمی است. اگر اتحاد کرد- شیعه از طرف آمریکا، در جریان تشدید مناقشه میان امریکا و ایران شکل بگیرد ، آنگاه دولت ترکیه تحت فشار خواهد گرفت. پ.ک.ک خواهان تجزیه ترکیه نیست اما معتقد است که تا خودمختاری به کردهای این کشور داده نشود جنگ نمیتواند پایان یابد. جنگی که کردها بازنده آن نخواهند بود اما ادامه آن نیز به سود تمامیت ارضی ترکیه نیست.

آنچه که غیر قابل انکار است نهایت تدبیر و دوراندیشی سیاسی اوجالان است که از ادامه و تشدید جنگ در داخل کشور جلوگیری می کند و چون سیاستمداری زیرک در اوضاع بغرنج منطقه جنبش کردهای ترکیه را رهبری می کند.

منابع:

http://www.morningstaronline.co.uk/a-7705-Thousands-of-Kurds-rally-to-demand-Ocalans-freedom#.VOPJjLk5CM

 

http://www.pkkonline.com/farsi/index.php?sys=books

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 729 -  8 اسفند 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت