راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

حریق اعتراض ها

در امریکا

دامن اروپا را گرفت!

اومانیته- ترجمه آذرنگ

  

در فرانسه نیز در حمایت از تظاهرات امریکا مردم به خیابان ها آمدند. "فرید ال یامنی" که هشت سال است با قوه قضائیه برای روشن شدن نحوه قتل برادرش با دستگاه قضائیه درگیر است میگوید: "چند چیز تغییر کرده است: اکنون دیگر فقط خانواده های قربانیان نیستند که خواستار تظاهرات می شوند، بلکه جوانانی که با ما تماس می گیرند که طرفدار به خیابان آمدن هستند! من جوانان محله  "آرژانتوی" در حومه پاریس را دیده ام که به هیچ وجه سیاسی نیستند، اما با افتخار به تظاهرات اخیر پاریس می روند."

این یک نقطه عطف در مبارزه با نژادپرستی و بی عدالتی است.

"رومولوس سایزونو"، 23 ساله، کارمند جوان رستوران که در شهر "نیس" زندگی میکند میگوید: در   مترو، بعضی از مردم کنار من نمی نشینند. در محل کار، من گاهی اوقات می شنوم که مردم وقتی من را می بینند می گویند دستگیری سیاه پوستان باید توقیف شود. تصویر کاملی از مقابله با خشونت و بی عدالتی امروز در جهان آغاز شده است.

بیش از 20 هزار نفر در مقابل دادگستری پاریس جمع شدند. ده‌ها هزار نفر دیگر نیز در پاریس، بوردو، لیون، لیل، رنس و مارسی به جنبش پیوستند .

در میدان " كلبر" در استراسبورگ، عبین4 تا 5 هزار نفر - عمدتا جوان - با صدای بلند فریاد می زدند: "عدالت برای انسانها"، "ما فراموش نمی کنیم، نمی بخشیم"، "بازداشت مجرمان".

 در پاریس، زنی جوان زانوزده بر زمین در مقابل پلیس، یک تابلو را نگه داشت و اعلام کرد: "آرزوی ما عدالت است."

اکنون بسیاری از دانش آموزان به اعتراضات پیوسته اند.

"پاپ ندیایی" یکی از متخصص ها ی جنبش برای حقوق شهروندان میگوید: "فضاسازی این جنبش نیز بسیار چشمگیر است: تظاهرکنندگان مراکز شهر را به دست می گیرند، این امر تجمع جمعیتی را ممکن ساخته که تا کنون نسبت به تظاهرات اعتراضی بی تفاوت بودند."

فرید ال یامنی" خاطرنشان می کند: "در نروژ، پلیس بیش از یک دهه است که کسی را نکشته است اما در فرانسه دهها نفر بر اثر خشونت پلیس کشته شده اند.  بنابر این  یک مشکل ساختاری در کشور ما وجود دارد. اکنون نزدیک به 20 سال است که هیچ پلیس متهم به قتل محاکمه نشده و بسیاری از پرونده های قتل توسط پلیس بایگانی شده است.

 "عمر سلاوتی" ـ عضو انجمن حقیقت و عدالت پیشنهاد می کند واحد کنترل کننده پلیس ملی (نیروی انتظامی) به یک نهاد مستقل واگذار شود، "زیرا منطقی نیست که پلیس خود درباره خودش تحقیق کند و به خلاف کاری های پلیس متهم رسیدگی کند".

در فرانسه مردم روی تغییر ساختاری پلیس و سیستم دادگستری تأکید می کنند و می گویند این مشکل اصلی است!

.https://www.humanite.fr/mobilisations-violence-racisme-la-rue-interpelle-la-police-690015

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 741 -  22 خرداد 1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت