راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

راه حل هائی

برای بیرون کشیدن

کشور از بحران!

   

اقتصاد ایران و معیشت و رفاه حداقلی مردم، زیر فشار تحریم های امریکا و اقتصادی نهادهای نظامی و انتصابی از یکسو و رانت خوارهای لانه کرده در اتاق بازرگانی در حال فروپاشی است. در این شرایط همه کارشناسان و صاحبنظران میهندوست می کوشند راه هایی برای کاهش و تخفیف بحران و ایجاد امکان برونرفت از آن را مطرح کنند.

بدلیل وضعیتی که برای کشور پیش آمده و تحریم هایی که گریبان مردم را گرفته مسئله اصلی توجه به ظرفیت‌های داخلی بیش از داشتن چشم امید به خارج است.

1- باید عفو عمومی اعلام شود و همه جز قضات متخلف، نمایندگان یا وزرایی که درگیر رانت هستند و سایر منصب دارانی که به هر نحو دستشان در جیب و خون ملت است عفو شوند.

2-  صدا و سیما بستر گفتگوی بی سانسور را فراهم کند.

3- تخصیص بودجه شفاف سازی شود تا مردم بدانند بودجه ملی چگونه تقسیم می شود و در اختیار چه نهادهائی قرار میگیرد و برای چه اهدافی خرج می شود.

4- تمام نیروهای نظامی،(برخلاف ادعای رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در دیدار با قالیباف در مجلس) امنیتی، دفاتر امام جمعه ها و بیوت علما باید از اقتصاد خارج شوند.

5- ادغام بانکهای خصوصی در یک یا دو بانک خصوصی و انحلال بانکهای نظامی و ادغام آنها در بانکهای دولتی برای شفاف سازی اقتصاد.

این پیشنهاد ها و راه کارها دارای ابعاد سیاسی و اقتصادی است و می تواند با پیشنهادها و راهکارهای دیگر کارشنان میهندوست و دلسوز تکمیل یا اصلاح شود. ولی پیش از همه دو مسئله وجود دارد.

اول رسیدن به یک تفاهم بر سر راهکارهای مقابله و برونرفت از بحران.

دوم چگونگی تحمیل آنها به حاکمیت.

هر پیشنهادی برای اصلاح امور منافع گروه های بزرگی در حاکمیت و "نظام تصمیم گیری های اساسی" را در خطر قرار می دهد و آنها در برابر آن مقاومت می کنند. برای مقابله با این وضع بنظر می رسد که کارشناسان میهندوست کشور باید گفتگوها و تبادل نظرهای میان خود را افزایش دهند تا بتوانند به یک برنامه مشترک دست پیدا کنند و با قرار دادن آن در اختیار مردم موافقت آنها را برای حمایت از آن جلب و زمینه تحمیل آن به حاکمیت را فراهم کنند. خطرناکترین چیزی که امروز کشور ما را تهدید می کند سردرگمی در شناخت راه های مقابله با وضع موجود است و البته به نظر می رسد که تلاش ها و گفتگوها برای غلبه بر این سردرگمی و رسیدن به راه حل های مورد توافق در حال افزایش است. بدیهی است کارشناسان حکومتی و مدافعان ادامه وضع موجود و غارتگران و سود بران از فساد و قاچاق و اختلاس هم بیکار نمانده و آنها هم طرح های خود را برای فرو رفتن بیشتر در باتلاقی که سه دهه است کشور را به کام خود کشانده اند ارائه خواهند داد. تقابل این برنامه ها شرایط را برای آگاهی بیشتر مردم و درک راه های مقابله با بحران فراهم خواهد کرد!

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 741 -  22 خرداد 1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت