راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

نخستین ارزیابی ها

از نتایج اتحاد

در انتخابات

شهرداری های فرانسه!

اومانیته- جعفر پویا

  

دور دوم انتخابات شهرداریهای فرانسه به پایان رسید و اتحاد سه حزب سبزها، کمونیست ها و سوسیالیست ها شهرداری اکثر شهرهای فرانسه را بدست گرفت. رهبراکولوژیست ها در مجلس اتحادیه اروپا معتقد است که این انتخابات یک نقطه عطف سیاسی واقعی در فرانسه بود.

رهبر حزب سوسیالیست  گفت: "این برای اولین باراست که  تظاهرات مردم و بلوک اجتماعی زیست محیطی به پیروزی رسید."

جان لوک مِلانشون، رهبر چپ فرانسه گفت خوشحال است که جنبش "ائتلاف ها" را پیروز می بیند. دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه نیز گفت این انتخابات به وضوح نشان داد که "در انتخاباتی که نیروهای چپ و محیط زیست با شهروندان برای تغییر سیاست های اجتماعی متحد شوند پیروز می شوند."

در لیون، مارسی، حتی بوردو و استراسبورگ، که در آن با لیست های چپ دیگر روبرو بودند، نامزدهای محیط زیست تظاهرات را رهبری می کردند، اغلب با رویکرد مدنی.

فابین روسل دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه گفت:

انتخابات نشان داد که مردم سیاستهای ماکرون را نمی خواهند.

فضای کرونائی موجب شد تا شمار شرکت کننده در این انتخابات کم شود اما برآوردها از نتایج نشان میدهد که اکثریت جامعه نیز اگر میتوانستند در انتخابات شرکت کنند و خود را به پای صندوق های رای برسانند نتیجه همین می شد که اکنون شده است.

"لوک روبان"، دانشمند علوم سیاسی می گوید: "پیروزی چپ در مجموع  یک پارادوكسیكال است، كه عمدتا توسط رای دهندگان مراكز بزرگ شهری و قطب های اقتصادی مانند لیون، پاریس یا استراسبورگ خود را نشان داد. در شهرهایی که فارغ التحصیلان جوان در آنها متمرکز هستند جمعیت شرکت کننده در انتخابات بیش از شهرهای دیگر بود.

بررسی و تفسیر نتایج انتخابات فرانسه رو به وسعت است اما تا همینجا پیروزی های یکشنبه چهره شهرهای بزرگ را تغییر داد و امانوئل ماکرون دیگر به این آسانی نخواهد توانست حقوق اجتماعی و زیست محیطی را نادیده بگیرد.

ژان لوک ملانشون اشاره میکند: "در شرایطی که جزر و مدی از فجایع اجتماعی در حال رخ دادن است، ما باید برای مقابله با آن جمع شویم، راه حل های مشخصی را پیدا کنیم که از فجایع جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم خانواده ها نابود شوند."

برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2022 پیش بینی میشود که همین اتحاد و بویژه "اکولوژیست ها  نیروی محرکه" باشند!

https://www.humanite.fr/municipales-du-carburant-vert-pour-faire-redemarrer-la-gauche-691027

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

 

 

  

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 744 - 12 تیرماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت