راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

یک پزشک توده ای

از گردان پزشکان ایران کم شد

دکتر بخشعلی زاده را

"کرونا" از پای در آورد

 


 

در این روزهای همیاری ملی مردم ایران با خود برای مبارزه با ویروس کرونا، گزارش هائی داریم مبنی بر پیوستن پزشکان توده ای از همان روزهای نخست به جمع یاری رسانان به مبتلایان به این ویروس نه تنها در تهران، بلکه در بسیاری از شهرهای ایران. گفته می شود که چند تنی از آنان نیز در جریان این همیاری ملی و پزشکی به مردم، جان خود را از دست داده اند که ما بنا برخی ملاحظات شاید در آینده نام و هویت آنان را اعلام کنیم. گزارش شده که یکی از این قربانیان دکتر "محمد بخشعلی زاده" است که در جریان پیکار با کرونا در شهر رشت، خود به این ویروس مبتلا شد و جان توده ای خود را نثار مردم کرد.

دکتر محمد بخشعلی زاده در جمع پیشکسوتان جامعه ی پزشکی رشت و انجمن های اجتماعی و ادبی این شهر چهره ای درد آشنا و همراه و همگام بود.

او دیگر نیست تا در روزهای پایان هفته با کیف طبابت و کوله باری از دارو به میان روستائیان محروم برود. نسل جوان پس از بخشعلی زاده از زبان روستائیان و مردم رشت افسانه ها درباره او خواهد شنید. آیندگان خواهند گفت که در زمانه ای  پرنیرنگ و زیر فشار انواع محرومیت های حکومتی، انسان هایی بودند که اسیر قید و بندها نشدند و جان بر کف، بر سر پیمان ایستادند و با پلشتی های دوران همانگونه جنگیدند که با محرومیت های تحمیلی. چراغی در دست و چراغی در برابر گرفتند و به جنگ تاریکی ها رفتند.

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh


 

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 732 -  29 اسفند 1398

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت