راه توده                                                                                                                                                          بازگشت

 

 

"کرونا" افراط گرائی

را در جهان

تشدید خواهد کرد!

ولادیمیر مالیشیف

بنیاد استراتژیک

ترجمه - کیوان خسروی

 

 

براساس گزارشی از «یوروپل» که توسط مدیر آن «کاترین دِ بال» ارائه شده، در سال 2019 شمار دستگیری های انواع افراط گرایان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سه برابر رشد کرده است. فعال ترین این افراط گرایان در ایتالیا، یونان و اسپانیا بوده اند. شمار دستگیرشدگان تحت عناوین مربوط به افراط گرایی در سال گذشته در این سه کشور در مقایسه با سال قبل از 38 به 111 نفر افزایش یافته است. قابل توجه ترین رشد افراط گرایی در ایتالیا است، جایی که چپ افراطی غلبه دارد. غالبا اهداف افراط گرایان زیرساخت ها و سازمان های دولتی هستند. برخی از چپگرایان اروپا به سوریه اعزام شدند و در آنجا در شمال شرقی این کشور به نیروهای کرُد پیوستند. در این گزارش اشاره می شود که در کشورهای اتحادیه اروپا ایدئولوژی افراط گرائی راست به جریان های جداگانه ای تقسیم می شود، و با «انکار تنوع و حقوق اقلیتها» (این اصطلاحات موجود در گزارش است) متحد می شوند. یکی از عناصر این ایدئولوژی ادعای برتری «نژاد سفید» و اجتناب ناپذیری «جنگ نژادی» است، که بعنوان مقاومت در برابر توطئه «سیستم» تلقی می شود. یعنی جایگزینی جمعیت سفید پوست از طریق مهاجرت جمعی نیروی کار بسیار ارزان سیاه پوستان و رنگین پوستان. گزارش «یوروپل» توجه را به تهدید از سوی اسلام گرایان تند رو جلب می کند. در این سند اشاره می شود که «داعش» درون بوم [درون بوم- سرزمینی یا بخشی از یک سرزمین که کاملا دربرگرفته ی قلمروی دولت دیگری است. مترجم] خود را در سوریه از دست داده است، اما بطور مخفیانه در سوریه و عراق جایی که اکنون صدها شهروند اروپایی با داعش همراه و مرتبط هستند، به فعالیت خود ادامه می دهد. «القاعده» هرچند شعب منطقه ای آن تمایل دارند که در ساختارهای مسلح در مناطق درگیری ادغام شوند، اما ترجیح می دهد اهداف خود را در غرب انتخاب کند. «یوروپل» گزارش می دهد که در سال 2019 هشت کشور عضو اتحادیه اروپا مورد هدف حمله تروریستی جهادیستها قرار گرفتند. ارگانهای اجرای قانون در اروپا تایید کردند که تروریست ها در حملات خود از دستگاه های انفجاری دست ساز استفاده می کنند. در گزارش قبلی «یوروپل» سال 2018 اشاره شده است که «سه توطئه تروریستی با استفاده از مواد بیولوژیکی و شیمیایی در کشورهای اروپایی در سال 2018 جلوگیری شدند. در سال 2018 تقریبا نیمی از دستگیری های مربوط به تروریسم (511 تا از 1056) بر اساس افراط گرایی مذهبی بوده اند. روزنامه ایتالیایی «ایل جورناله» می نویسد آخرین گزارش «یوروپل» موجب نگرانی ایتالیا شده است. این روزنامه معتقد است که دلیل افزایش فعالیت افراط گرایان از هر رنگ آن با وخامت کلی شرایط زندگی در کشورهای اروپای غربی مرتبط هستند. ویروس کرونا این وضعیت را تشدید کرده است. «ایل جورناله» اشاره می کند که «پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی «تعطیلی» طولانی، که توسط دولتهای اتحادیه اروپا در ارتباط با پاندمی ایجاد شده، می توانند برای اهداف کسانی که نفرت را رواج می دهند، مورد استفاده قرار بگیرند.»

«یوروپل» که درگیر مبارزه با جرایم جنایی است مدتها است که زنگ خطر رشد تهدید افراط گرایی را به صدا در آورده است. حتی در گزارش سال 2016 «یوروپل» هشدار داد که داعش فعالیت خود را در خاورمیانه کاهش می دهد و نیروها را به کشورهای اروپایی منتقل می کند، جایی که مهاجران را با افزایش رشد فقر و تهیدستی در کشورهایشان به آنجا رانده می شوند. سرتیپ پلیس روسیه «م. مدوف» در مقاله خود «علل و شرایط گسترش تروریسم در کشورهای اروپای غربی» اشاره می کند که:«یک درصد جمعیت زمین که ثروتمندترین گروه را تشکیل می دهد به اندازه 57 درصد جمعیتی که متعلق به گروه فقیرترین است را دریافت می کند. حدود یک میلیارد نفر در روز با کمتر از یک دلار زندگی می کنند، 8/2 میلیارد نفر با کمتر از دو دلار، بیش از یک میلیارد نفر به آب تمیز و زلال دسترسی ندارند و 827 میلیون نفر از سوء تغذیه رنج می برند». سخن در باره تهدید افراط گرایی و تروریسم در اروپا اولین بار نیست که به میان می آید. در سالهای دهه هفتاد و هشتاد سده 20 موج خشونت تروریستی کشورهای جهان قدیم مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان در برگرفته بود. در شبه جزیره«آپنین» در ایتالیا در آن زمان «بریگادهای سرخ» و نئوفاشیست ها عمل کردند، در آلمان گروه تروریستی «بادر ماینهوف»- « جناح ارتش سرخ»، در اسپانیا « فورسا نواِوا» وحشت و هراس راه انداختند. تروریست ها بمب ها را در میادین منفجر می کردند، قطارها را از خط خارج می کردند، شخصیت های سیاسی، ژنرالها، بانکداران، افسران پلیس را می کشتند. شواهد زیادی وجود دارند که در پشت صحنه این «استراتژی تنش» در اروپا سازمان سیا آمریکا قرار داشته است. همه چیز انجام می گرفت برای اینکه از به قدرت رسیدن احزاب کمونیست قوی در آن روزها که از حمایت اتحاد جماهیرشوری سوسیالیستی برخوردار بودند، جلو گیری شود. فروپاشی اتحاد شوروی منجر به آن شد که احزاب تضعیف شده کمونیست در اروپا دیگر تهدیدی برای قدرت های موجود قلمداد نشوند، اما در نتیجه سیاست های«درهای باز» جمعیت انبوه مهاجران، مردمی با فرهنگ خارجی به اروپا سرازیر شدند. این امر به یک تهدید جدید مضاعف: از سوی «جنجگویان جهادی» بیگانه و از جانب کسانی که آماده مقابله با آنها با ابزار افراطی عناصر راست تندرو بودند، تبدیل شد. پس از ضربات بحران اقتصاد ویروسی و وخیم تر شدن اوضاع بخش بزرگی از مردم تهدید افراط گرایی در اروپا شدیدتر شده است.

https://www.fondsk.ru/news/2020/06/27/ekstremizm-kak-javlenie-zhizni-v-evrope-51235.html

 

تلگرام راه توده:

https://telegram.me/rahetudeh

 

 

   

 

        پیج فیسبوک راه توده

 

 

 

                        راه توده شماره 765 - 12 آذر ماه  1399

 

                                اشتراک گذاری:

بازگشت